Докладът на ЕК: неизпълнени препоръки

Следващият доклад на Комисията ще излезе към края на 2018

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

България е изпълнила или е постигнала напредък по няколко от препоръките на Европейската комисия (ЕК), но все още не по всички.

Това става ясно от публикувания днес най-нов доклад на ЕК относно стъпките, предприети от България в изпълнение на ангажиментите по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден при присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007, пише Investor.bg.

В днешния доклад се разглежда конкретно постигнатият напредък по изпълнение на 17 препоръки, отправени от Комисията в доклада по МСП от януари 2017.

„Налице е напредък в много области, но е необходима още работа. България е изпълнила или е постигнала напредък по няколко от нашите препоръки, но все още не по всички. Разчитам на правителството на България да изпълни всички планирани реформи и да избегне забавяния, за да се постигне напредък към целта да се сложи край на МСП в рамките на мандата на тази Комисия“, коментира първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс, цитиран в прессъобщение на Комисията.

В последния доклад на Комисията от януари 2017 беше направен преглед на цялостния напредък през последните десет години и бяха набелязани 17 конкретни препоръки, които да помогнат на България да постигне напредък по изпълнението на всички показатели по МСП. В днешния доклад се отбелязва, че е постигнат значителен напредък по тези препоръки.

Макар политическата несигурност да доведе до някои забавения в изпълнението на реформите в началото на годината, процесът на реформите се ускори от месец май насам, отбелязват от ЕК. От Комисията обаче допълват, че предстои да се видят окончателните резултати в области, изискващи законодателни реформи и действия от страна на правителството, като например борбата с корупцията.

През тази година бяха осъществени важни промени и в съдебната система, по-специално избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет. Въздействието от тази стъпка следва да започне да се проявява през следващата година, пише в съобщението.

Въпреки че Комисията все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен, тя остава на мнение, че при непрекъснати политически насоки и решимост за постигане на напредък в реформата България следва да може да изпълни оставащите препоръки и следователно да отговори задоволително на показателите по МСП в близко бъдеще. Комисията ще оцени напредъка отново към края на 2018.

Днешният доклад се отнася за периода от януари 2017 насам.

Последни новини
Още от Новини