Трендът на спад на безработицата продължава и през септември

На годишна база към септември показателят спада с 1,1%

Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg

Безработицата в България леко се понижава през септември на месечна база, достигайки ниво от 6,1%.

Това сочат последните сезонно изгладени данни на Евростат, публикувани днес (31 октомври) и цитирани от Investor.bg.

Нивото на безработица в България остава стабилно през последните четири месеци, варирайки между 6,1% и 6,2%. На годишна база обаче се отбелязва значително понижение, като през септември 2016 без работа са били 7,2% от трудоспособното население в страната.

Безработните у нас през деветия месец на 2017 са общо 202 хил. души, показват още данните на европейската статистика.

Нивото на младежка безработица в страната също се понижава, но продължава да е високо. През септември тя е достигнала 12,4%, което е най-ниското ѝ равнище поне за последните четири месеца. На годишна база се отчита значителен спад, като през септември 2016 тя е била 18,5%. Общо 19 хил. младежи на възраст до 25 години са били без работа през деветия месец на годината.

Безработицата в Европейския съюз (ЕС) като цяло остава без промяна през септември на месечна база, достигайки 7,5%. На годишна база обаче и тук се отчита по-сериозно понижение спрямо 8,4% през септември 2016, или разлика от 0,9 пр.п. Това е най-ниското равнище на безработицата в региона от ноември 2008.

Безработните в региона през септември са били общо 18,446 млн. души

Що се отнася до еврозоната, безработицата там леко се понижава през септември спрямо август, достигайки ниво от 8,9%. На годишна база понижението е от 1,0 пр.п., а нивото ѝ е най-ниското от януари 2009. Безработните в региона са били общо 14,513 млн. души.

Сред страните членки на ЕС най-ниски нива на безработицата през септември 2017 са били отчетени в Чехия (2,7%), Германия (3,6%) и Малта (4,1%). Най-високи равнища на безработица пък се наблюдават в Гърция (21,0% за юли 2017) и Испания (16,7%).

На годишна база нивото на безработицата през септември 2017 е спаднало в почти всички страни членки с изключение на Финландия, където е останало без промяна, и Литва, където се е повишила (от 7,6% на 7,7%). Най-големите понижения се отчитат в Кипър (от 13,0% до 10,3%), Испания (от 19,1% до 16,7%) и Гърция (от 23,4% до 21,0% за юли на годишна база).

Последни новини
Още от Новини