НСИ: БВП се покачва с 3,6% на годишна база през второто тримесечие

Расте и потреблението, както и вносът и износът

Снимка: Wikipedia Снимка: Wikipedia

През второто тримесечие на годината брутният вътрешен продукт на България отбелязва растеж с 3,6% в сравнение с аналогичния период през 2016, като достига нива от 24 149 млн. лева за периода април-юни.

Това сочат сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

Преизчислен в евро, БВП е съответно €12 347 млн., като на човек от населението се падат 1 €1 741 или 3405 лева. Спрямо първата четвърт на годината БВП пък нараства с един процентен пункт.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2017 възлиза на 20 837 млн. лв. по текущи цени.

Българската икономика по дялове

Разбита на сектори, картината в икономиката на страната през второто тримесечие на годината е следната:

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си с 0.2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 4.1%.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта до 29.5%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 66.4% при 66.0% през съответния период на предходната година.

Ръст и в потреблението

По предварителните данни на националната статистика през второто тримесечие на 2017 крайното потребление нараства с 0.4%, а бруто образуването в основен капитал - с 2.3% спрямо предходното тримесечие.

Импортът и експортът увеличават гледат нагоре

Износът и вносът на стоки и услуги увеличават равнището си спрямо предходното тримесечие - съответно с 2.0 и 1.1%, посочват от НСИ.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 4.2% на годишна база. Износът на стоки и услуги в сравнение с втората четвърт на предходната 2016 пък се увеличава с 6.5%, а вносът на стоки и услуги скача със 7.7%.


 

Последни новини
Още от Новини