БНБ: Ръст на депозитите и кредитите на домакинствата на годишна база

И депозитите, и кредитите за домакинствата се увеличават с почти еднакъв темп - около 5,5%

Сградата на БНБ в София. Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News Сградата на БНБ в София. Снимка: Velko Angelov/ Bloomberg News

В края на юли 2017 депозитите на неправителствения сектор в банковата система са 69.170 млрд. лв. или 71.5% от БВП, като годишното им увеличение е 5.4%, след като през юни скокът на годишна база бе 5,6%, сочат данни, изнесени от Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия в края на миналия месец са 19.986 млрд. лв. или 20.7% от БВП. В сравнение със същия месец на 2016 те се увеличават с 10.3% (9.7% годишно повишение през юни 2017). Депозитите на финансовите предприятия намаляват със 17.7% на годишна база през юли 2017 (15% годишно понижение през юни 2017) и в края на месеца достигат 3.159 млрд. лв. (3.3% от БВП).

Депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата – бел.ред.) към края на юли са 46.025 млрд. лв. или 47.6% от БВП. Увеличението по този показател е с 5.3% спрямо същия месец на 2016 (5.7% годишно нарастване през юни 2017).

Кредитиране

В края на юли 2017 кредитите за неправителствения сектор са 52.461 млрд. лв. или 54.2% от БВП при 52.081 млрд. лв. към юни 2017 (53.8% от БВП). През юли 2017 те се увеличават на годишна база с 4.5% (4.2% годишно повишение през юни 2017). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните продажби на кредити от „Други парично-финансови институции“ (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 135.2 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 185.4 млн. лв. (в т. ч. 2.4 млн. лв. през юли 2017), а обратно изкупените кредити – 50.2 млн. лв. (в т. ч. 7.1 млн. лв. през юли 2017).

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 2.8% на годишна база през юли 2017,в сравнение с 2.1% годишно повишение през юни 2017 г., като в края на месеца достигат 31.344 млрд. лв. (32.4% от БВП).

Към края на предходния месец кредитите за домакинствата и НТООД са 19.230 млрд. лв. или 19.9% от БВП Спрямо същия месец на 2016 те се увеличават с 5.5% (6% годишно повишение през юни 2017 година).

В края на юли 2017 жилищните кредити са 9.161 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 4.9% (4.4% годишно увеличение през юни). Потребителските кредити възлизат на 7.638 млрд. лв. и се увеличават с 4.9% спрямо юли 2016 (4.6% годишно повишение през юни 2017).

На годишна база другите кредити се увеличават с 45.8% (69.8% годишно повишение през юни 2017), като достигат 1.147 млрд. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия към края на юли са 1.886 млрд. лв. или 1.9% от БВП. В сравнение с юли 2016 те се увеличават с 28.5%, а през юни тази година ръстът им е бил 26.5% на годишна база.  

Последни новини
Още от Новини