Строителството остава на първо място сред най-рисковите за работниците сектори

Над 1/10 от проверките на Главната инспекция по труда за първото полугодие са били на строителни фирми

Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg

Строителният сектор продължава да е един от най-рисковите за работниците, като основната причина за това е пренебрегването на правилата за безопасност. Почти всички трудови инциденти е можело да бъдат предотвратени при спазване на изискванията. Това констатират от Главната инспекция по труда (ГИТ), предава Investor.bg.

През първото полугодие трудовата инспекция е направила 2 400 проверки на строителни обекти, в т.ч. и на обекти по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради". Това са повече от 10 на сто от всички проверки (23 736) за периода.

Две трети от установените нарушения при строително-монтажни работи са свързани с безопасността и здравето при работа.

Установени са 12 253 нарушения, като две трети от тях - 8 125, са свързани с неспазване на регламентите за осигуряване на безопасност и здраве при работа, а 4 006 са в областта на трудовите правоотношения. През миналата година броят на двата вида нарушения е бил почти идентичен.

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 11 447 принудителни административни мерки. Поради непознаване правилата за безопасна работа и липса на правоспособност 26 работници са отстранени от работа. При проверките са установени 362 случая на работещи без сключен трудов договор или без да им е предоставен екземпляр от него, както и копие от уведомлението, заверено в НАП.

Съставени са 1 181 акта за установяване на административни нарушения. От тях 492 са за нарушения, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, и 612 са във връзка с трудовите правоотношения.

От ГИТ припомнят, че по данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за първото полугодие на 2017 в строителството са станали 76 трудови злополуки на работното място, от които 7 смъртни. Спрямо същия период на 2016, когато злополуките са били съответно 93 и 8, е отчетено намаление.

Продължава негативната тенденция най-честите нарушения да са необезопасяване на строителните обекти, както и неизползване на лични предпазни средства - нарушения, които водят до тежки трудови злополуки с фатален край.

Изградените временни електрически инсталации също не се обезопасяват и създават опасност от удар от електрически ток, констатира инспекцията.

Контролът в сектора е затруднен, тъй като на един обект работят хора от няколко фирми. Често работодателите на една работна площадка изобщо нямат общи правила за безопасност или правилата са формални, а работниците не са запознати с тях.

Работниците отказват да съдействат на инспекторите по труда, като напускат обектите или не попълват декларацията с данни за трудовите им правоотношения, което също затруднява проверките. Често самите те не желаят да сключват трудови договори, за да се възползват от социално подпомагане или обезщетения за безработица, или да предотвратят запориране на възнагражденията им за принудително изплащане на задължения към финансови институции и други.

Последни новини
Още от Новини