Eurostat: Търговията на дребно в ЕС с ръст от 0,4%

България отбелязва най-силен спад на годишна база - минус 0,5%

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Търговията на дребно отбелязва ръст от 0,5% ръст в еврозоната на месечна база през юни 2017 спрямо май същата година, съобщават от Европейския статистически офис Eurostat. 

В рамките на целия ЕС покачването е малко по-ниско - с 0,4%. 

Все пак се наблюдава, макар и слаб тренд на покачване. Изгладените стойности за търговията за май се увеличиха с 0,4% в еврозоната, а в целия ЕС - с 0,3%.

През юни 2017 в сравнение с юни 2016 изгладените данни за индекса на продажбите показват покачване с 3,1%, както в целия Европейски съюз, така и в еврозоната. 

Представяне по сектори

Покачването с 0,5% в обема на търговията на дребно в еврозоната през юни 2017 в сравнение с май 2017 се дължи на ръста от 1% при автомобилното гориво, а в категорията "храни, напитки и тютюневи изделия" - от 0,7%. При нехранителните продукти ръстът е 0,3%.

В 28-те страни на Европейския съюз покачването в размер на 0,4% в обема на търговията на дребно се дължи на 0,6% ръст, както при горивата, така и при нехранителните продукти. При храните, напитките и тютюневите изделия се наблюдава ръст от 0,1%. 

Сред страните, за които Евростат разполага с данни, най-висок ръст от общия обем продажби са регистрирани в Хърватия (+5,8%), Португалия (+2,4%) и Словения (+1,7%), докато най-голям спад отбелязват Литва(-1,7%), Латвия (-0,8%) и България (-0,5%).

Годишни данни по сектори и държави

Ръстът от 3,1% в търговския обем в еврозоната през юни 2917 в сравнение с юни 2016 се дължи на ръста при горивата (3,5%), на нехранителните продукти (3,2%) и 2,6% за храни, напитки и тютюневи изделия. 

В рамките на целия Европейски съюз ръстът от 3,1% се дължи на 3,9% ръст при нехранителните продукти, при автомобилните горива - ръст от 3,7% и при храните - ръст от 2%. 

Сред държавите, за които Евростат има данни, най-висок ръст в търговията на дребно отчита Словения (+10,2%). След нея се нарежда Хървания с +8,2% и Словакия - с +8,1%). Спад отбелязва Люксембург (-25.8%).

Последни новини
Още от Новини