Факторите, влошаващи бизнес климата през юли

През седмия месец от годината общият бизнес климат се понижава с 1,4 пункта в сравнение с юни

Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg Снимка: Asim Hafeez/Bloomberg

Влошените очаквания на мениджърите на предприятията от сектора на строителството и търговията на дребно оказват натиск върху общия бизнес климат в България през юли. Това показват данните на Националния статистически институт, цитирани от Investor.bg.

През седмия месец от годината общият бизнес климат се понижава с 1,4 пункта в сравнение с юни. Нагласите на фирмите от сектор промишленост обаче са положителни, въпреки песимизма от предходния месец.

През юли бизнес климатът в строителството намалява с 3,2 пункта. Въпреки това анкетата отчита подобрение на настоящата строителна активност, като прогнозите за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с предходния месец.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса, се посочва в съобщението от НСИ. 

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

От анкетите в сектора на услугите става ясно, че очаквания там намаляват с 3,3 пункта. Мненията на мениджърите за настоящото и очакваното търсене на услуги са също по-резервирани.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са факторите, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сектора

По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Спадът на бизнес климата  в търговията на дребно е 2,9 пункта, като това се дължи на по-неблагоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче се регистрира лек оптимизъм в прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците  през следващите три месеца.

Основните проблеми за дейността остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, макар че през последния месец е отчетено намаление на негативното им въздействие.

Относно продажните цени търговците предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

В промишлеността се завръща оптимизъм, след като през юли бизнес климата в сектора се увеличава с 1,3 пункта спрямо месец по-рано. По отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца обаче прогнозите им са по-неблагоприятни, отичтат от НСИ.

Същевременно през юли в сравнение с април средното натоварване на мощностите в промишлеността се понижава с 0,8 пункта и достига 74,7%.

Несигурната икономическа среда е основният фактор, затрудняващ дейността, следван от недостига на работна сила, посочени съответно от 47,4 и 25,2% от предприятията.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Последни новини
Още от Новини