Фондът за компенсиране на инвеститорите намалява вноските наполовина

Натрупаните средства във Фонда достигат 14,18 млн. лв. към началото на 2017

Снимка: Pixabay.com Снимка: Pixabay.com

Фондът за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) намалява наполовина размера на вноските на инвестиционните посредници за 2017, предаде Investor.bg

Така годишната вноска, която инвестиционните посредници трябва да направят във ФКИ за 2017, става 0,25%. За миналата година тя бе 0,5%, колкото е и максималният размер.

Вноската по финансовите инструменти е запазена на нивото от последните осем години - също наполовина от максимума (на 0,05%). Решението на УС на Фонда е мотивирано основно с предприетите законодателни мерки за ограничаване на риска по паричните средства на клиентите, държани от инвестиционните посредници, но също и с цел изравняване на тежестта на вноските по паричните средства и финансовите инструменти. 

Така за 2017 вноските, които ФКИ ще събира от банки, инвестиционни посредници и управляващи дружества, възлизат на 884 хил. лв.

Фондът осигурява компенсация за инвеститорите във финансови инструменти, клиенти на инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества, която остава непроменена - до 40 хил. лв. за 90% от клиентските активи.

Към началото на 2017 натрупаните средства във Фонда възлизат на 14,18 млн. лв., които са инвестирани почти изцяло в държавни ценни книжа. Клиентските активи, подлежащи на компенсация от Фонда, са около 1,68 млрд. лв. Броят на защитените от Фонда инвеститори продължава да нараства, като към края на 2016 те са 68 994. 

Участници във Фонда са 39 инвестиционни посредника, 21 банки и 31 управляващи дружества.

От 2017 ФКИ започна управлението и на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници (ФПИП), който бе създаден със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, приет през 2015 г. Вноските към този фонд се определят от КФН, която е определена от закона и за орган за преструктуриране.

Последни новини
Още от Новини