Средиземноморието вече не се плаши толкова от миграцията

Изследване съпоставя нагласите на централно европейски държави и средиземноморския регион

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Миграцията вече не се възприема като най-важния проблем от живеещите в евро-средиземноморския регион, сочи изследване на нагласите, проведено от Ipsos-Mori по поръчка на международната фондация „Анна Линд". Проучването разкрива отношението към миграцията, медиите и образованието в евро-средиземноморския регион в съпоставка с отношението на жителите на Централна Европа към тези теми.

Според проучването в централно-европейски държави телевизията и печатните медии са основните източници на информация, докато за средиземноморския регион това са телевизията и онлайн медиите. 

Проучването обхваща 13 държави – 8 членки на ЕС (Австрия, Хърватия, Финландия, Франция, Италия, Полша, Португалия  и Холандия) и 5 държави от Южното и Източното Средиземноморие (Алжир, Израел, Йордания, Палестина и Тунис), като са интервюирани 13 000 души в периода септември-ноември 2016 г.

Резултатите от изследването показват, че по-голямата част от изследваните лица от ЕС асоциират средиземноморския регион като регион със споделена история и начин на живот, включително кухня, като региона се асоциира с миграция, нестабилност и източник на конфликт от много по-малко хора.

За разлика от интервюираните от ЕС, изследваните от самия средиземноморски регион се фокусират повече върху миграцията, която е с близки показатели с други водещи асоциации за региона, като гостоприемство, близко културно наследство и история, и начин на живот.

Интерюираните от 13-те държави посочват като най-достоверен и използван източник на информация телевизията. В избора кои медии да заемат второ и трето място, обаче, жителите на двата региона се разминават. Голямата изненада в проучването е при резултатите сред жителите на държавите от ЕС, които не възприемат онлайн и социалните медии като достоверни източници на информация. Изследваните лица от 8-те държави членки на ЕС нареждат печатните издания и документалните филми на второ и трето място на предпочитани източници на информация. Докато държавите от Южното и Източното Средиземноморие показват висок процент на доверие към онлайн медиите, поставяйки ги на второ място в проучването, следвани от книгите.

Проучването се фокусира и върху влиянието на образованието и младежките инициативи в евро-средиземноморския регион. Резултатите показват, че мнозинството от интервюираните вярват, че инвестициите в младежки инициативи и образование имат положителен ефект и дори ги определят като най-добрия отговор на конфликта и радикализацията. Висок процент от жителите на региона подкрепят и участието на младежи в различни публични изяви, програми за образователен обмен сред жителите на Средиземноморието, както и участието в различни културни инициативи.

Проучването е третото, което изследва междукултурните тенденции в евро-средиземноморския регион, направено от Фондация „Анна Линд“. То е представено в Малта в навечерието на „Регионалния диалог между ЕС и Юга“ и е сред главните акценти на програмата с активности, които организира Фондацията.

Последни новини
Още от Новини