ЕК одобри предложението на България за разпределяне безплатни квоти за парникови газове

Страната ни има право на 6 528 467 безплатни квоти, разпределени между 23 оператора

Фабрика в гр. Далян, Китай. Снимка: Qilai Shen/Bloomberg Фабрика в гр. Далян, Китай. Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Главна дирекция „Действия по климата“ към ЕК одобри предложението от страна на България за разпределяне на безплатни квоти за парникови газове за 2016 по Националния план за инвестиции 2013-2020. Това съобщават от пресотдела на Министерството на енергетиката.

България има право на 6 528 467 безплатни квоти, разпределени между 23 оператора. Квотите ще бъдат получени по сметките на операторите, които участват в Националния план за инвестиции, в близките няколко дни. Те са задължени да инвестират общо средства в размер от €44 458 860 срещу отпуснатите квоти в подобряване на екологичните показатели на своето производство на електрическа енергия. Средствата се получават от броя на квотите, умножени по референтната цена за годината, която е €6.81.

Делът на получаваните безплатни квоти в общия брой необходими такива намалява постепенно през годините. През 2013 те покриват около 70% от нуждите на операторите, а през 2016 - около 40%.

Министърът на енергетиката организира и контролира изпълнението на Националния план за инвестиции в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и оценява напредъка по изпълнение на изискванията на Директива 2003/87/ЕО.

През 2013 на България бе разрешено да ползва дерогация по чл.10в, параграф 5 от Директивата с цел осигуряване на устойчив преход към нисковъглеродна икономика, основана на модернизация на генериращите мощности, чисти технологии, реконструкция на инфраструктурата и разнообразяване на енергийния микс на източниците на енергийни доставки.

В началото на тази година енергийният министър представи обобщен доклад за изпълнението на Националния план за инвестиции през 2016 пред ЕК. Съобщението от Еврокомисията идва като отговор на този доклад. 

Последни новини
Още от Новини