7,2% ръст на българския износ към ЕС през 2016

Вносът от ЕС се увеличава с 2,4%

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Износът на България към Европейския съюз през 2016 е над 31,15 млрд. лв., като отбелязаният ръст спрямо 2015 е 7,2%. Основни търговски партньори са: Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция. Те формират 63,8% от износа за държавите членки на ЕС. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През декември 2016 износът за ЕС се увеличава с 12,8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност близо 2,44 млрд. лв.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2016 спрямо 2015 най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (27,8%) и „Химични вещества и продукти” (21,9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (13,8%).

Вносът на България от ЕС през 2016 се увеличава с 2,4% спрямо предходната година и достига 33,94 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Полша.

През декември 2016 вносът на България от държавите членки на ЕС нараства с 6,3% в сравнение с декември 2015 и е в размер на 3,05 млрд. лв.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (9,3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (14,9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за 2016 е отрицателно и е на стойност 2,79 млрд. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1,19 млрд. лв.

Последни новини
Още от Новини