Алкомет утроява печалбата за 2016

Шуменското дружество увеличава печалбата с 31,5% през последното тримесечие до 5,3 млн. лв

Разтопен алуминий Източник: Сайта на Алкомет Разтопен алуминий Източник: Сайта на Алкомет

Алкомет АД приключва годината с близо три пъти по-голяма печалба – в размер на 26,7 млн. лв. в сравнение с 9,1 млн. лв. през 2015 г., показва междинният финансов отчет на дружеството, разпространен чрез БФБ – София.

През последното тримесечие шуменското дружество реализира печалба от 5,3 млн. лв., което с 31,5% повече спрямо година по-рано.

Приходите от продажба на продукция между ноември и декември са в размер на 74,5 млн. лв. За цялата година общите приходи намаляват с 5% до 310,07 млн. лв., понижение, което компанията обяснява с по-ниските нива на цената на алуминия на Лондонска метална борса (London Metal Excahnge).

Компанията отчита намаление на разходите за материали вследствие на спада в цената на основната суровина и подобрена ефективност на производствените процеси. Забелязва се увеличение на разходите за външни услуги от около 5%, също и ръст от около 12% на нивата на разходи за заплати и осигуровки в абсолютна стойност .

„Подобрените нива на рентабилност доведоха до намалени нива на краткосрочно банково финансиране, вследствие на което разходите за лихви са с около 46% по-малко“, посочват от дружеството в доклада за дейността си. Нужно е да се отбележи и друг обективен фактор за намалените плащания по лихви, а именно подобрените лихвени условия с финансиращите институции и исторически ниските нива на EURIBOR.

Произведеният алуминиев прокат от леярния цех на дружеството за отчетния период е 81 729  т, количество с над 5% в повече в сравнение със същия период на 2015 г. Произведената валцова и пресова продукция от дружеството за 2016 г. 65 646  т, което е с около 1% в повече от произведената продукция за същия период на 2015 г.

По отношение на реализираните продажби в Алкомет 2016 година се характеризира със стабилност и пълноценно натоварване на производствения капацитет, коментират от компанията в доклада си. Като цяло ръстът на продаденото през 2016 г. количество алуминиев прокат спрямо 2015 г. е 1% , като спадът при пресовите изделия от 4% се компенсира от ръст при валцовите изделия от 4%.

Традиционно, Германия остава основен пазар за изделията на Алкомет, следвана от Полша, Италия, България, Франция, Испания, Дания, Австрия, Холандия, Унгария. През 2016 година пазарното присъствие на дружеството на европейските пазари остава стабилно.

През четвърто тримесечие на 2016 год. са разработени над 100 нови артикулни профили със специално предназначение.  Делът на специалните профили и профилите, подложени на допълнителна обработка, чрез точно рязане, фрезоване и щанцоване, бележи ръст с над 20% на годишна база. 

Постигнати са положителни резултати в разработването на нови сплави и усъвършенстване на технологичните процеси за редица валцовани продукти, уточнват от компанията.

Акциите на Алкомет поскъпват с 25,1% от началото на годината, като през последната една година ръстът в цената е със 142,6%. Пазарната капитализация е 326,726 млн. лв.

През последните месеци все почесто коментирана е възможността Алкомет да измести Трейс груп холд АД или Индустриален холдинг България АД (ИХБ) от SOFIX през март 2017 г., когато е следващото ребалансиране на индекса.

Последни новини
Още от Новини