Eurostat: Еврозоната с положително салдо от €25,9 млрд.

Вътрешнотърговският обмен за Еврозоната отбелязва 5% ръст, за ЕС този ръст е 1%

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Първоначалните оценки за експорта на еврозоната за останалата част на света през ноември 2016 възлизат на €184,2 млрд., което представлява ръст от 6% в сравнение с ноември 2015 (€173,8 млрд). Вносът от останалата част от света е бил на ниво от €158,3 млрд., което представлява ръст от 5% в сравнение с ноември 2015 (€150,9 млрд.). Като резултат еврозоната записва положително търговско салдо от €25,9 млрд. за ноември 2016, като за сравнение през ноември 2015 е отбелязано положително търговско салдо в размер на €22,9 млрд. Вътрешнотърговският обмен в рамките на еврозоната се е повишил до €154,0 млрд. през ноември 2016, което е ръст от 5% в сравнение със същия месец на предходната година. Това сочат данните на европейския статистически институт Eurostat.

От януари до ноември 2016 еврозоната е изнесла продукти за останалата част от света на стойност €1 869,0 млрд. (почти без промяна в сравнение със същия период на 2015). Вносът е бил на стойност  €1 620,8 млрд. (което е спад от 2% в сравнение с наблюдавания период на предходната година). Като резултат еврозоната записва търговски ръст в размер на €248,2 млрд., докато през януари - ноември 2015 той е бил  +€214,3 млрд. Вътрешнотърговския за еврозоната обмен е нараснал до €1 569,0 млрд през първите 11 месеца на миналата година, което е ръст от 1% в сравнение със същия период на предходната година.

Европейски съюз

Първоначалните прогнози за всички държави членки на ЕС за износа на стоки през ноември 2016 сочат, че те са били на стойност €156,8 млрд., което е ръст от 5% в сравнение с ноември 2015. Вносът от останалата част от света е бил на стойност €149,9 млрд, което също е ръст от 5% в сравнение със същия месец на предходната година(€143,0 млрд). Като резултат ЕС записва положително търговско салдо в размер на €6,9 млрд. в търговията с останалата част на света за ноември 2016, като за сравнение през същия месец на предходната година положителното салдо е било +€5.7 млрд. Търговският оборот в рамките на ЕС също е отбелязал ръст от 5% в сравнение с предходната година, като до ноември 2016 възлиза на €281,0 млрд.

От януари до ноември 2016 държавите членки на ЕС са изнесли стоки и услуги за €1 581,2 млрд. (което е спад от 3% в сравнение със същия период на предходната година). Вносът също отбелязва спад, с 2%, в сравнение с предходната година и през първите 11 месеца на 2016 възлиза на €1 561,0 млрд. Като резултат ЕС отбелязва положително търговско салдо в размер на €20,2 млрд., а през 2015 за същия период положителното търговско салдо е било €39,3 млрд. Вътрешнотърговския оборот на страните членки е нараснал до €2 857,9 млрд. за периода януари - ноември 2016, отбелязвайки 1% ръст в сравнение с януари - ноември 2015.

Последни новини
Още от Новини