Затягат регулацията на автомобилното застраховане

КАТ, застрахователи, Гаранционен фонд и КФН ще обменят данни в реално време от август 2017

Снимка: pixabay.com Снимка: pixabay.com

Застрахователите ще имат достъп до данните на автомобилите в базите данни на КАТ, които автоматично ще се изписват в полиците на автомобилните застраховки, като обменът на данни в реално време ще започне от август 2017. Това предвижда нова наредба за регистрите на Гаранционен фонд, която бе одобрена от Комисията за финансов надзор (КФН), съобщават от КФН. 

С наредбата ще се стартира и процесът за предоставяне на информация за нарушения от МВР към застрахователите, като стъпка към системата бонус-малус, при която шофьорите с ПТП ще плащат по-висока Гражданска отговорност на автомобилистите (ГО) от изрядните.

Синхронизират се в реално време регистрите на КФН, Гаранционен фонд, застрахователи и МВР по отношение на застраховките ГО в момента на сключване на полиците. 

Въвежда се и регистър на щетите (предявени и изплатени) при автомобилните застраховки (ГО и "каско"), чрез който ще КФН ще контролира непрекъснато дали застрахователите разполагат с нужните резерви за изплащане на щети.  

Наредбата за регистрите на Гаранционния фонд и за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл.461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането е одобрена в петък, 30.12.2016, от министрите на вътрешните работи и на транспорта, с които се приема съвместно, съобщават от КФН. 

С тази наредба се урежда достъпа на застрахователите до данни от МВР чрез онлайн връзка в реално време, като при сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ползвателите на застрахователни услуги ще предоставят само регистрационния номер на превозното средство и номера на свидетелството му за регистрация (номер на талон).

Така полиците по ГО на автомобилистите ще се издават много по-бързо, тъй като с въвеждането на регистрационния номер на автомобила автоматично ще се зареждат всички данни от регистъра на МВР, които досега се преписваха от талона-номер на рамата, кубатура, мощност, собственици и т.н.

Това ще спести време и евентуални неприятни ситуации за застрахованите лица, тъй като се елиминира риска от грешка при въвеждането на данните.

Освен това с наредбата се създава и правната и техническа рамка МВР да предоставя на застрахователите чрез онлайн услуга информация за извършени нарушения на Закона за движение по пътищата. Тази информация ще бъде елемент от системата „бонус-малус” и по този начин изрядните водачи ще плащат по-малко за застраховката в сравнение с нарушителите. Обменът на данни в реално време и съответно сключването на полици по описания начин трябва да започне от началото на август 2017.

Наредбата също така предвижда всяка издадена застрахователна полица да влиза автоматично в реално време в регистър на Гаранционния фонд, до който достъп ще имат МВР и КФН.

По този начин МВР ще разполага с информация в реално време за сключените полици.

С наредбата се урежда и поддържането на регистър на предявените и изплатените претенции и регистър по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и по застраховка „Автокаско", с което КФН ще може да проследява по електронен път всяка заведена претенция.

Чрез регистъра на претенциите КФН ще осъществява и постоянен контрол дали застрахователите разполагат с достатъчни резерви да изплащат обезщетения по автомобилни застраховки, които заедно формират над 70% от пазара на застрахователни услуги.

Последни новини
Още от Новини