Средната пенсия ще нарасне с 3% през 2017

Очакваните разходи за пенсии за 2017 са 8,9 млрд. лв

Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2017 се предвижда да достигне 341,57 лв. при очакван среден размер за 2016 от 331,47 лв., т.е. нарастване с 3%, показват прогнозните данни за догодина. Това се посочва в последния брой за тази година на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) в материала за консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) през 2017, предаде Investor.bg

Средната пенсия през 2017 ще нарасне с 3%, а очакваният реален ръст на пенсиите е от 1,5% при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация за годината от 1,5 на сто.

Брутният коефициент на заместване на дохода за 2017 се очаква да достигне 42,2%, а нетният коефициент да бъде 53,9%. 

Очакваните разходи за пенсии за 2017 са 8,9 млрд. лв. В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО и държавния бюджет, както и различните видове добавки към пенсиите. Средният брой на пенсионерите през следващата година се очаква да достигне 2,179 млн. души.

Предвидените средства за пенсии са с 254,9 млн. лв. или с 2,9% повече в сравнение с очакваното изпълнение на разходите за пенсии.

Разходите за социални помощи и обезщетения за 2017 се предвижда да бъдат в размер на 1,3 млрд. лв. и са 103% спрямо очакваното изпълнение за 2016. В тази група разходи най-голям дял заемат разходите за парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и нетрудови злополуки (459,3 млн. лв., което е 104,9% спрямо очакваното изпълнение за 2016), следвани от обезщетенията за безработица (съответно 359,7 млн. лв. или 95%), обезщетенията за бременност и раждане – 355,3 млн. лв. (102,5%) и обезщетенията за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст, които са 145,1 млн. лв., или 99,8% спрямо очакваното изпълнение за 2016.

Консолидираният бюджет на ДОО за 2017 се очаква да приключи с недостиг в размер на 4,39 млрд. лв. За да се балансира бюджетът на нула, този дефицит се финансира от държавния бюджет под формата на допълнителен трансфер за покриване на недостига от средства. 

Последни новини
Още от Новини