В срок от 2 месеца България трябва да въведе европейските стандарти за финансов отчет

Целта на хармонизацията с европейската директива за счетоводство е да намали административната тежест за малките предприятия

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Европейската комисия (ЕК) поиска от България да приведе законодателството си в областта на финансовото отчитане в съответствие с правото на Европейския съюз (ЕС), пише в сайта на ЕК, съобщава Investor.bg

Целта на Директивата за счетоводството е да намали административната тежест за малките предприятия и да подобри качеството и съпоставимостта на информацията, която се публикува във финансовите доклади.

В европейския законодателен документ се определят общовалидни за ЕС правила за годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.

Държавите от ЕС трябваше да въведат тези правила в националното си законодателство до 20 юли 2015.

Тъй като българските власти не са спазили първоначалния срок, през септември миналата година ЕК изпрати официално уведомително писмо.

С днешното си искане, което е под формата на мотивирано становище, Еврокомисията настоява България да  предприеме необходимите действия в срок от два месеца.

Ако това не се случи, ЕК може да заведе дело в Съда на ЕС.

Последни новини
Още от Новини