Европейският трудов пазар залага скрити клопки за бъдещето

България е сред трите държави с най-критични нива на риск от бедност и социално изключване

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Възстановяването на европейския трудов пазар не успява да достигне до всички участници в него, а ножицата между младите и по-възрастните хора расте от 2008 насам, сочат данните от Social Justice Index 2016* на фондация Bertelsmann, пише EurActiv.com

Движени от възстановяването на пазара, възможностите на европейските граждани за участие в социалните процеси са се подобрили леко за пръв път от 2008 година насам. Но не всички се възползват от този позитивен тренд. Високият риск от бедност продължава да присъства в много държави, особено в южната част на Eвропа, предупреждават Даниел Шрад-Тишлен и Кристоф Шилер, автори на индекса.

Европа прогресивно се възсатановява от икономическата и финансова криза, благодарение на възходящия тренд на трудовия пазар. Значително повече хора сега са наети в сравнение с пика на кризата през 2013. 

Въпреки това делът на наетите на пълен работен ден, които не могат да живеят само от работните си заплати леко се е повишил. В допълнение към това децата и младежите се възползват твърде малко от икономическото възстановяване. В Южна Европа делът на младите хора, заплашени от бедност или социално изключване, остава висок. 

Картината на трудовия пазар

Изглежда, че спира широкият спад във възможностите за социална реализация през последните години. Това се дължи преди всичко на позитивното развитие на пазара. Почти две трети от европейските граждани (215,7 млн. души) са били наети през 2015 (65,6%). Това представлява ръст в сравнение с предходната година, когато наетите са били 64.8%. В същото време нивото на безработицата е спаднало от 10,4%, измерено през 2014 до 9,6% през 2015.

Безработицата в Европа все пак остава над предкризисните нива от 7,1% (2008). Същото се отнася и за младежката безработица - 4,6 млн. са младите хора в ЕС, които все още не са наети, а това представлява 20,4% от всички млади хора на трудовия пазар. За сравнение през 2014 година този дял е бил в размер на 22,2%, докато през 2008 година е бил 15,6% или 4,2 млн. души. 

Този позитивен тренд на трудовия пазар, обаче не се придружава от чувствително понижение на риска от бедност. Почти един на всеки четири европейски граждани (118 млн.) все още е заплашен от бедност или социално изключване. Спадът спрямо 2014 е пренебрежимо малък.

Къде е България

Нивата по този показател в Южна и Югоизточна Европа са изключително високи. Рискът от бедност и социално изключване се задържат на критични нива в България (41,3%) и Румъния (37,3%), а в Гърция засяга една трета от населението. 

За сравнение рискът от бедност е най-нисък в Чехия (14%), Швеция (16%), Финландия (16,8%) и Холандия (16,8%).

Работещи бедни

Авторите на проучването посочват, че има подозрително покачване на дела на хората с пълна заетост, които въпреки това са в риск от бедност.

През 2015 7,8% от наетите на пълен работен ден в ЕС са били заплашени от този риск, а през 2013 година този дял е бил 7,2%. 

Причините за този феномен включват растящия сегмент на секторите с ниски приходи, както и ръст на дела от "редовните, нетипични форми на трудова заетост". Според авторите, ръстът в броя на бедните работещи е притеснителен, тъй като засегнатите са изключени от пълноценно участие в обществото. 

Аарт Де Геус, председател на фондация Bertelsmann заявява: "Целодневната трудова заетост трябва не просто да подсигурява приход на работещия, а да му дава възможност да живее с тях. Когато делът на хората, които не могат да живеят от приходите от своята работа, расте, и то за дълъг период от време, това поставя под въпрос ефективността на легитимния икономически и социален ред". 

Бедни младежи без перспектива 

При всички 28 държави на ЕС възможностите за социално участие сред децата и младежите е все още значително по-ниско от нивата преди кризата. В ЕС 25,2 млн. деца и младежи (26.9%) на възраст до 18 години са заплашени от бедност и социално изключване. 

В Гърция, Италия, Испания и Португалия нивата са дори по-високи, като всяко трето дете е заплашено от бедност. Това са един милион деца и младежи повече в сравнение с нивата от 2008, само в тези четири държави.

Ситуацията сред младите хора в Гърция остава изключително драматична. Делът на децата и юношите, които страдат от сериозни материални проблеми расте до 25,7% от 10,4% през 2008. Страните в Южна Европа се борят с проблема с големия дял на т.нар. NEET (млади хора, които не са включени нито в образователната, нито в трудовата система - Not in Education, Employment, or Training).

В Италия тази група включва почти една трета от младите хора, а в Гърция и Испания процентът е значително над средния за ЕС, който е 17.3%.

Благодатна почва за популистки движения

Индексът хвърля светлина и върху растящата пукнатина между младите хора и възрастните хора в ЕС. В Европейския съюз много повече млади хора, отколкото възрастни (26,9% спрямо 17,4%) са засегнати от бедност и социално изключване. Докато почти всяко десето дете в ЕС страда от сериозни материални проблеми, нивото сред хората над 65 години е едва 5,5%. Делът на възрастните хора, застрашени от бедност и социално изключване е спаднал от 24,4% през 2007 до почти 17,4% през 2015.

Според Аарт Де Геус, ситуацията с младите хора, които са били оставени на заден план, представлява опасност за бъдещето на обществото: "Намалените перспективи за много млади хора могат да ги поставят в обсега на влияние на нарастващи популистични движения. не трябва да рискуваме оттегляне на разочаровани и фрустрирани млади хора от обществото". 

*От 2008 година индексът Bertelsmann Foundation’s Social Justice Index 2016 се е използват ежегодно, за да измери възможностите за социално участие на хората в 28 те държави членки на ЕС. 

Последни новини
Още от Новини