Ръстът на заетостта в България изпреварва този в ЕС

Въпреки това нивото на заетост остава под това в ЕС и далеч от целта за 2020

Снимка: Ian Thomas Jansen-Lonnquist/Bloomberg Снимка: Ian Thomas Jansen-Lonnquist/Bloomberg

Ръстът на заетостта в България за 2015 изпреварва средния темп на растеж в ЕС, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. Въпреки тези положителни новини, нивото на заетост в страната е доста под това в ЕС и далеч от целта за 2020 (76%).

През 2015 нивото на заетост във възрастовата група 20-64 години в България достига 67,1% спрямо 65,1% през 2014 г., т.е. увеличението е от 2 процентни пункта. В ЕС заетостта се увеличава с 0,9 процентни пункта до 70,1%, показват данните.

Значително се увеличава заетостта у нас сред жените и хората на възраст 55-64 години. По втория показател България дори почти се е изравнила със средното за ЕС ниво, съобщава Investor.bg

По-голяма е и разликата в нивото на заетост на хората с основно и по-ниско образование и хората с висше образование. Същевременно страната ни е една от малкото в ЕС, в които много малък дял от хората работят почасово.

Заетостта у нас започна да се възстановява от кризата през 2008/2009 през 2012. Тогава нивото ѝ е било 63%, т.е. увеличението за периода 2012-2015 е 4,1 процентни пункта. За същия период ръстът на заетостта в ЕС е 1,4 процентни пункта.

През миналата година заетостта сред мъжете в България е нараснала до 70,4% от 68,6% през 2014, а при жените – от 60,8% до 63,8% при средно за ЕС съответно ръст до 75,9% от 75,1% и до 64,3% от 62,1%.

При хората на възраст 55-64 години ръстът на заетостта у нас достига 8,1 процентни пункта до 53%, докато средното за ЕС увеличение за една година е 7,1 процентни пункта до 53,3%.

Разликата в заетостта на хората с основно и по-ниско образование и хората с висше образование у нас достига 45 пункта през 2015 - най-голямата в ЕС, показват още данните на Евростат. Средното за ЕС ниво по този показател е 30,1 пункта.

Заетостта на хората с основно и по-ниско образование у нас е била 39% през миналата година, като това ни нарежда на второ място в ЕС след Словакия с 33,2%. Заетостта сред хората със средно образование е 68,3%, а сред тези с висше образование – 84%.

Съответно средното за ЕС равнище е 52,6%, 70,7% и 82,7%.

Най-висока през миналата година е била общата заетост в Швеция – 80,5%, следвана от Германия – 78%, а най-ниска – в Хърватия и Италия (по 60,5%).

Последни новини
Още от Новини