Еврозоната с рекорден търговски излишък през септември

26,5 млрд. евро излишък за еврозоната, 0,5 млрд. евро за ЕС

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Международната търговия в еврозоната през септември бележи превес на износа, спрямо вноса в размер на 26,5 млрд. евро, съобщава EUROSTAT. В ЕС балансът за същия период сочи, че износът е с 0,5 млрд. евро повече от вноса. 

Първоначалните оценки за износа на стоки от еврозоната към останалата част от света през септември 2016 бе в размер на 176,7 млрд. евро, което представлява ръст от 2% в сравнение със септември 2015 (173,2 млрд. евро), сочат данните. Чуждестранният внос за септември тази година е на нива от 150,2 млрд. евро, което е спад от 2% в сравнение със същия период на миналата година, когато е бил 154 млрд. евро.

В резултат еврозоната постига рекорден търговски излишък от 26,5 млрд. евро при търговията на стоки с останалата част от света за септември т.г. За сравнение, през същия период на миналата година излишъкът е бил в размер на 19,2 млрд. евро.

Първоначалните данни за експорта на стоки от целия Европейски съюз за септември 2016 е в размер на 147,2 млрд. евро, което бележи спад от 1% в сравнение със септември 2015, когато износът е бил за 148,9 млрд. евро.

Вносът към европейските държави от останалата част от света е бил в размер на 146,7 млрд. евро, което е ръст от 1% в сравнение със същия период на миналата година, когато е бил 145,2 млрд. евро.

Така търговският излишък отбелязан при търговията на стоки от държавните в ЕС с останалия свят е общо 0,5 млрд. евро за септември 2016, докато през същия месец на предходната година излишъкът е бил 3,7 млрд. евро. 

Вътрешната търговия между страните в ЕС остава почти без промяна - на нива от 271,4 млрд. евро през септември 2016, в съпоставка със септември 2015.  

Деветмесечни данни

През периода от януари до септември 2016 вносът от еврозоната е оснатал без промяна в сравнение със същия период на предходната година - в размер на 1 512 млрд. евро. В същото време износът е намалял до 1 307,1 евро, отбелязвайки спад от 3%. В резултат еврозоната записва търговски излишък в размер на 204,8 млрд. евро, докато за аналогичния период на 2015, търговският излишък е бил 169,1 млрд. евро. 

Търговията вътре в рамките на еврозоната от началото на годината до септември остава почти без промяна в сравнение с миналогодишните нива, като търговският обмен се равнява на 1 267,4 млрд. евро. 

За периода януари - септември 2016 износът на стоки от ЕС е бил за 1 277,4 млрд. евро (спад от 4% в сравнение с януари-септември 2015), а вносът е бил за 1 264,6 млрд. евро (спад от 3% в сравнение с януари-септември 2015). В резултат ЕС отбелязва търговски излишък в размер на 12,7 млрд евро, докато през същия период на предходната година търговският излишък е бил 31,6 млрд. евро. 

Вътрешният за страните на ЕС търговски обмен се е покачил до 2 309,4 млрд. евро за първите девет месеца на 2016, което бележи 1% ръст в сравнение със същия период на миналата година. 

 

Последни новини
Още от Новини