Евростат: Спад в търговията на дребно в ЕС

Германия е сред страните с най-силен спад, Румъния - сред държавите, отчитащи ръст

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Обемът на търговията на дребно през месец септември 2016 бележи спад от 0,2% спрямо предходния месец, както в еврозоната, така и в ЕС28, сочат данни на европейския статистически институт EUROSTAT.

Сезонно изравнените стойности за търговията на дребно за август отбелязват спад в обемите за еврозоната с 0,2%, а в ЕС28 - са надолу с 0,1%. 

През септември 2016 в сравнение със същия месец на 2015 индексът на сезонно изравнените продажби на дребно отбелязва ръст от 1,1% за еврозоната и 2,2% за страните от ЕС28. 

Съпоставка - месечна база

Спадът от 0,2% в обемите на продажбите на дребно в еврозоната за септември 2016 спрямо август месец 2016, се дължи на спад в продажбите на нехранителни продукти в размер на 1% и в спад на продажбите на автомобилно гориво в размер на 0,3%. Категорията "храни, напитки и тютюневи изделия" отбелязва ръст от 0,6% в еврозоната. В ЕС28 спадът от 0,2% на обемите на продажбите на дребно се дължи отново на спад на продажбите на нехранителни продукти - в размер на 0,7%, докато продажбите на автомобилно гориво остават стабилни. Категорията "храни, напитки и тютюневи изделия" бележи ръст от 0,5%. 

Сред страните, за които Евростат разполага с данни, най-голямо е понижението в обемите на продажбите на дребно в Португалия, където спадът е 2,1% и Германия - със спад от 1,4%, а най-висок ръст бележат Естония - с ръст в обемите на продажбите на дребно в размер на 1,5%, Финландия - с ръст от 1,1%, както и Дания, и Полша, които имат ръст от 0,7%. 

Съпоставка - годишна база

Ръстът от 1,1% на обемите при търговията на дребно в еврозоната за септември 2016 спрямо септември 2015, се дължи на ръста от 1,8% в категория "храни, напитки и тютюневи изделия", покачването в търгуваните обеми в категория "автомобилно гориво", които са в размер на 1,5% и ръста, отбелязан при нехранителните продукти в размер на 0,4%. В ЕС28 ръстът от 2,2% се базира на покачване на продаваните обеми в категория автомобилни горива, които са нагоре с 3,1%. След тях е категорията на "храни, напитки и тютюневи изделия", които бележат ръст в размер на 2,1%. На трето място, с 1,9%, е категорията на нехранителните продукти.  

Най-голямо е покачването на общия обем на продажбите на дребно в Люксембург, където отчетеният ръст е 15,2%, следван от Румъния (+9,7%) и Полша (+8,6%). Спад на общия обем продажби се наблюдава в Белгия (-3,2%), Германия (-0,4%) и Словения (-0,1%).

Последни новини
Още от Новини