Защо възстановяването на еврозоната е небалансирано

Изследване на ЕЦБ показва, че са необходими повече стимули за насърчаване на потреблението

Светеща скулптура на общата европейска валута пред централата на ЕЦБ във Франкфурт на 20 октомври 2016. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg Светеща скулптура на общата европейска валута пред централата на ЕЦБ във Франкфурт на 20 октомври 2016. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Възстановяването на еврозоната не страда от липсата на инвестиции. Всъщност, текущото ниво на инвестициите е неустойчиво без повече потребителски разходи. Това е основният извод от изследване на главния икономист на ЕЦБ Филип Вермюлен, публикувано в петък.

Изследването достига до изводи, които са в противовес с преобладаващи на този етап посоки за подема в региона: икономическо възстановяване, базирано на потреблението, което разчита на слабото евро и стимулите на централната банка, но което е напълно лишено от инвестициите, необходими за постигането на дългосрочен икономически растеж.

За да адресира липсата на капиталови разходи в региона, през 2014 Европейската комисия въведе т.нар. „План Юнкер“. Само в Германия запълването на "инвестиционната дупка" може да допринесе с 4% към крайния продукт или 120 млрд. евро ($131 млрд.), твърди Марсел Фратцер, ръководител на базирания в Берлин German Institute of Economic Research.

Ако направим сравнение между представянето на щатската икономика след кризата и еврозоната, ще видим, че единният валутен съюз изоставя по отношение на инвестициите, коментира Вермюлен.

Източник: ЕЦБ

Но сравнявайки как се възстановява инвестиционната активност спрямо предходни периоди на рецесия, настоящото възстановяване е по-силно откъм инвестиции, отколкото откъм потребление: потребителските разходи са нагоре само с 4,1% от дъното, достигнато през първото тримесечие на 2013, докато капиталовите разходи са с 7,7% по-високи.

„Този факт е важен за управляващите“, каза Вермюлен. „Настоящото възстановяване на инвестициите може да бъде устойчиво единствено ако паралелно с това съвкупното потребление расте с достатъчно високи темпове. Властите могат да насочат погрешно вниманието си, фокусирайки се единствено и само върху инвестициите“.

„Вместо това, те трябва да се съсредоточат върху възстановяването в по-широк аспект, а именно - върху съвкупното търсене и потребление“, пише той. „В този ред на мисли, сегашната гъвката политика на ЕЦБ е оправдана, тъй като осигурява подкрепа за устойчив растеж на съвкупното търсене“.

Последни новини
Още от Новини