Канадска компания ще разработва златно находище в България

Лицензът за проучване на местността Калабак е даден на софийската компания Зеленрок през 2014

Местността Калабак. Източник: Black Sea Copper & Gold Местността Калабак. Източник: Black Sea Copper & Gold

Канадската Black Sea Copper & Gold обяви официално плановете си за разработване на находище на злато и мед в България, съобщава на интернет страницата си компанията, цитирана от канадското издание Market Wired.

Black Sea Copper & Gold Corp. разкрива плановете си за проучване на находищата в медно-златно находище Калабак в Югоизточна България, което компанията притежава на 100%, пише в съобщението. "Стартирана е системна програма по проучване, включително геоложко картиране, взимане на геохимични проби, хребетни и др. проби, подземна геофизика, за да се стигне до фазата на тестови тренировки, се казва в съобщението".

Black Sea Copper & Gold стартира своята кампания за проучване в Източна Европа през 2012 и сега приключва четиригодишна програма за разширено събиране на данни със специална насоченост към региона. Системни проучвания са били проведени в България, Сърбия и Румъния с цел локализиране на подходящ регион за добив на мед и злато.

Компанията е използвала специализирана консултантска помощ от страна на местни експерти в областта на добива на злато и мед, за да се проучат стотици минерални проби и локации, които покриват площи от над 2600 квадратни метра. Площта, която е трябвало да бъдат проучвана е сведена до няколко ключови позиции, за които има данни, че са магмено-хидротермални центрове и медно-златна минерализация.

Потенциалът на местността Калабак е потвърден по време на предварителни проучвания, извършени от Black Sea Copper & Gold в България. След това компанията кандидатства за лиценз за проучване на местността и го получава през октомври 2014, пише в прессъобщението на канадската компания. 

"Калабак обхваща 191 кв. км. площ, като е част от медно-златен залежен пояс в Югоизточните Родопи. Регионът на Източните Родопи традиционно се разглежда като залежен пояс с епитермално злато, но скорошни успешни проучвания на пояса от страна на редица компании показват, че това е ново медно-злато находище", се казва в съобщението на компанията. 

Находищата в региона на Калабак са част от медно-златна жила, която продължава в Западна Турция, Гърция, Македония и Сърбия (съответно Pilot Gold, Euromax и Eldorado Gold). Скалните масиви във всички тези райони са подобни на скалния състав в Източните Родопи. 

Black Sea Copper & Gold Corp. е компания за разработване на находища на полезни изкопаеми, която активно работи в Черноморския регион и Източна Европа. Кампанията има над 4 годишен опит в региона както оперативен, така и технологичен, в рамките на България, Сърбия, Турция и Румъния, като е изградила мрежа от партньорски компании, с които си сътрудничи по отношение на техническата, логистична и корпоративна поддръжка на дейността на компанията. 

Bloomberg TV Bulgaria напомня, че на 1 октомври 2014 с Разрешение № 405 Министерски съвет и Министерството на икономиката и енергетиката дава разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2 ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ "Калабак", на софийската фирма "Зеленрок" ЕООД. Срокът на разрешителното е 3 години, а размерът на площта - 191 квадратни километра. 

Калабак“ е разположена в землищата на ивайловградските села Белополци и Бубино, край крумовградските села Багрилци, Бараци, Горна кула, Златолист, Качулка, Ковил, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Падало, Перуника, Поточница, Сбор, Сладкодум, Стари чал, Хисар и Чал и в землищата на момчилградските села Нановица, Неофит Бозвелиево и Постник.

Последни новини
Още от Новини