Безработицата в България спада с по-бърз темп спрямо средния за ЕС

Най-силен ръст на заетостта в ЕС е отчетен в Естония, Ирландия и Литва

Снимка: Ian Thomas Jansen-Lonnquist/Bloomberg Снимка: Ian Thomas Jansen-Lonnquist/Bloomberg

Безработицата в България спада с по-бърз темп спрямо средния за ЕС. Това показва есенният доклад за заетостта и социалното развитие в Европа на ЕК. В същото време темповете на растеж на заетостта в страната следват европейските тенденции, сочат данни на Комисията, цитирани от Investor.bg.

Към края на второто тримесечие нивото на безработица в България е спаднало до 8% спрямо 8,6% средно за ЕС.

В същото време заетостта в България към края на юни нараства с 1,5% спрямо предходния тримесечен период, като темповете на увеличение бележат плавно повишение спрямо предходното тримесечие.

Най-силен ръст на заетостта в ЕС към края на второто тримесечие е регистриран в Естония, Ирландия и Литва, показват данни на ЕК. Единствено в Хърватия е отчетен минимален спад на заетостта през второто тримесечие на тази година, а във Финландия няма промяна.

Основен двигател на ръста на заетостта в ЕС към края на юни е секторът на услугите. Продължава да се ускорява и ръстът на заетостта на пълно работно време. За 12-те месеца до края на юни новите работни места в ЕС на пълно работно време отчитат увеличение от 2,7 млн., докато тези на непълно са се увеличили със 750 хил.

Средното ниво на заетост в ЕС към края на юни достига 70,8% и вече е над предкризисните си нива. Целта на ЕС е заетостта да достигне 75% към 2020.

Нивото на безработицата сред висококвалифицираните служители и работници в ЕС продължава да намалява и вече е с 1,3 процентни пункта под равнищата от преди кризата. Тенденцията е спадовете да продължават сред всички възрастови групи, както и да намалява дългосрочната безработица.

Перспективите пред пазара на труда в ЕС са по-скоро позитивни, но резки промени не се очакват, посочва се в доклада. Като цяло в ЕС продуктивността скромно нараства, а разходите за труд бележат повишение. 

Последни новини
Още от Новини