Промишленото производство с леко повишение през август

Повишението през август следва спад от -1,6% през юли и ръст от 3,9 през юни

Снимка: Waldo Swiegers/Bloomberg Снимка: Waldo Swiegers/Bloomberg

Промишленото производство записва леко повишение през август, следвайки повишението си от 2,3% на годишна база през юли. 

През август на промишленото производство* нараства с 0,7% на месечна сезонно изгладена база и с 2,6% на годишна календарно изгладена основа, показват предварителните данни на НСИ.

Принос за нарастването през август имат производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ от 0,9%, преработващата промишленост от 0,8% и добивната промишленост от 0,1%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост националната статистика отбелязва при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – от 8,6% на месечна и 24,8% на годишна база, производството на метални изделия (без машини и оборудване) – от 3,2% спрямо миналия месец и 18,3% спрямо година по-рано.

През осмия месец на година НСИ отчита спад при обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – от 8,7% на месечна и 19,6% на годишна база. През август е записано понижение при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.3%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.4%, производството на мебели - с 3.6%.

На годишна база намаление е отчетено още при производството на тютюневи изделия - с 18.3%, производството на дървен материал и изделия от него (без мебели) - с 8.5%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.7%.

Източник: Trading Economics 

*Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Те не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. 

Последни новини
Още от Новини