Започна търговията с първия ETF върху SOFIX

С въвеждането на първия борсово търгуван инструмент България изпреварва повечето държави в Източна Европа

Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Днес, 27 септември, стартира борсовата търговия с дялове на първия в България борсово търгуван фонд - Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, базиран върху SOFIX. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е организиран и управляван от УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД и получи разрешение от КФН през август т.г. 

Дяловете се предлагат за продажба на квалифицирани по проспект професионални инвеститори на първичния пазар и се изкупуват обратно от фонда. Останалите инвеститори могат да търгуват с дялове на фонда на вторичен пазар чрез БФБ – София. 

Фондът инвестира във всички 15 компании в индекса SOFIX в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Освен в компании от SOFIX, с цел управление на ликвидността и спазване на законовите ограничения, фондът може да инвестира в депозити и държавни ценни книжа. 

 

Последни новини
Още от Новини