Паричното предлагане в България расте с 9% през август

Най-голям ръст има при овърнайт депозитите

Българска народна банка. Снимка: Bulgaria on Air Българска народна банка. Снимка: Bulgaria on Air

Паричното предлагане в България расте с 8,9% на годишна база през август, показаха данните от паричната статистика на Българска народна банка (БНБ).

През август 2016 най-широкият паричен агрегат М3 бележи ръст от 8,9% на годишна база при годишно нарастване от 8,6% през юли 2016. В края на август 2016  широките пари са 77,514 млрд. лв. (87.2% от БВП) при 76,655 млрд. лв. към юли 2016 г. (86.2% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, се увеличава през август т. г. с 14,5% на годишна база (при 14,8% годишен ръст през юли 2016). Нарастването в паричния агрегат М2 (като изключим компонентите, които се съдържат и в М1) е 3,8% на годишна база:

Най-голям принос за ръста в паричното предлагане в България имат овърнайт депозитите, които са част от най-тесния паричен агрегат – М1. През август те бележат ръст от 15,2% на годишна база до 26,94 млрд. лева. Следващ по ръст е компонентът пари извън парично-финансовите институции (ПФИ), който се увеличава с 12,9% на годишна база през август.*

От компонентите на паричните агрегати най-слаб ръст имат депозитите с договорен матуритет до 2 г. – 3,3% до 27,263 млрд. лева.

Депозитите, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца нарастват с 4,8%.

По този начин паричното предлагане, измерено чрез най-широкия агрегат М3, продължава да расте в границите между 5% и 10% - ниво, на което се намира растежът от началото на 2016.

*Тук изключваме увеличението от 39,7% на компонента търгуеми инструменти, който е част само от М3, имайки предвид много ниския му обем, който на практика го оставя без влияние върху цялостното парично предлагане. 

Последни новини
Още от Новини