Отлага се въвеждането на таван за доплащане на лекарства

Правителството одобри създаването на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

Снимка: Стетоскоп. Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg Снимка: Стетоскоп. Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Правителство реши да отложи въвеждането на „таван“ при доплащането за лекарства от страна на пациентите за 1 януари 2017, съобщава Investor.bg.

Новите правила трябваше да влязат в сила от 1 септември. Министерството на здравеопазването обаче предложи изискванията да започнат да се прилагат от 1 януари 2017. Те са заложени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, съобщават от пресцентъра на правителството.

Така от Нова година за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс, определена по реда на наредбата при отпускането им в аптека, посочва се в съобщението.

Според текстовете на наредбата ако за лекарствен продукт не може да бъде намерена цена на производител за същия лекарствен продукт в референтните държави, заявената цена на производител не може да бъде по-висока от два пъти цената на производител на лекарствения продукт със същото международно непатентно наименование и лекарствена форма, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза/терапевтичен курс.

Отлагането на тези правила се налага, тъй като предстоящите промени изискват допълнителна необходимост от по-плавно адаптиране към новите изисквания, залегнали в наредбата, за да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти, посочва се в решението на министрите.

Необходим е и по-дълъг период за приспособяване регистрите на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти към новите изисквания на наредбата, също така повече технологично време, за да бъде приспособен ефективно аптечният софтуер към новите изисквания.

С друго решение от днес кабинетът одобри създаването на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешната медицинска помощ. 

Центърът е регламентиран като здравно заведение, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването. Персоналът на центъра ще е петима души, които ще бъдат осигурени от незаети щатове в домовете за медико-социални грижи за деца.

Институцията ще се ръководи от директор, избран чрез конкурс, а устройството и дейността му ще бъдат регламентирани с правилник.

С Националния център за обучение и квалификация в системата на спешната помощ ще се осигури капацитет за подобряване знанията и уменията на персонала в системата на спешната медицинска помощ чрез начално и продължаващо теоретично и практическо обучение. То ще е насочено към развитие на потенциала на заетите в сектора, към разширяване, поддържане и актуализиране на наличните знания и умения.

Последни новини
Още от Новини