Великобритания облекчава условията по кредитирането

Контрацикличният капиталов буфер беше свален до 0%

Марк Карни, гуверньор на BoE. Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg Марк Карни, гуверньор на BoE. Снимка: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Комисията за финансова политика към Английската централна банка очаквано понижи контрациокличния капиталов буфер от 0,5% до 0%, като по този начин отнеми решението си от март 2016. Нивото на буфера ще остане 0% поне до юни 2017, макар че по план трябваше да стигне 0,5% през март 2017. След вота за излизане на Великобритания от ЕС обаче това решение се отменя.

По този начин ще бъдат понижени регулаторните капиталови буфери с 5,7 млрд. паунда. За банковия сектор на Великобритания с целево отношение на задлъжнялост от 4% това означава увеличени възможности за кредитиране за бизнеса и домакинствата до 150 млрд. паунда.

Това се казва в Доклада за финансовата стабилност, изготвен от Комисията за финансова политика към Английската централна банка, който се публикува 2 пъти годишно. Докладът отразява оценката на Комисията за стабилността и устойчивостта на финансовия сектор, както и за перспективите пред него, както и политическите мерки, чрез които тези рискове могат да бъдат ограничени.

Сред рисковете пред британската финансова система в контекста на Brexit АЦБ очертава следните проблеми:

  • Финансирането на големия дефицит по текущата сметка на Великобритания, за което се разчита на приток на преки чуждестранни инвестиции и портфейлни инвестиции;
  • Имотният пазар, който е получил подкрепа от сериозни притоци на чуждестранен капитал, повишили сериозно цените в някои сегменти;
  • Високото ниво на задлъжнялост на домакинствата във Великобритания в контекста на рисковете от по-виска безработица и лихви по кредитите;
  • Потиснатият растеж на световната икономика;
  • Уязвими аспекти във функционирането на финансовите пазари, които могат да бъдат тествани в период на повишена волатилност на пазара;

В условията на тази среда, представляваща предизвикателство за британския финансов сектор, неговата усотйчивост зависи от капиталовите и ликвидни буфери, регулаторната рамка, позволяваща тяхното понижаване при преминаване през шокове и координарите отговори на риковете, пише още в доклада си Комисията за финансова стабилност.

От Комисията приветстват решението на АЦБ да продължи да предоставя ликвидност чрез ежеседмични индексирани дългосрочни репо операции до края на септември 2016.

Последни новини
Още от Новини