Просрочени задължения имат 59% от общините в България

Общинският дълг и общинските гаранции към края на март 2016 възлизат на 1,2 млрд. лв

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

Просрочените задължения на общините към края на първото тримесечие на 2016 са 197,4 млн. лв., показва анализ на Министерството на финансите.

Такива просрочените задължения имат 150 общини, или 59% от всички 265, съобщава Investor.bg.

24% от общините, или 64, през първото тримесечие на 2016, спрямо същия период на 2015, намаляват просрочените задължения. Общият размер на намалението на просрочията е за над 17 млн. лв. 

Над 36%, или 69 общини, увеличават просрочените си задължения за година с 58,6 млн. лв.

Останалите 115 общини, или 43%, от общия им брой завършват първото тримесечие на 2016 без просрочени задължения.

Като цяло общо просрочените задължения на общините се увеличават с 43,1 млн. лв. края на март 2016 спрямо края на март 2015. Спрямо края на 2015 общият размер на просрочените задължения се увеличава със 7,6 млн.лв.

Общинският дълг и общинските гаранции към края на март 2016 възлизат на 1,2 млрд. лв. Тук влизат 635,6 млн. лв. вътрешен (50,8 %) и 616,2 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 47,4 % от общия размер на дълга).

Спрямо края на 2015 размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 65,1 млн.лв. Намалението се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 83,7 млн.лв. и на увеличение на размера външните заеми с 18,6 млн. лв.

За 2015 броят на общините с отрицателно бюджетно салдо достига 156, или общо 58,7% от всички общини на територията на страната. През първото тримесечие на 2016 година 21 общини формират отрицателно бюджетно салдо.

Последни новини
Още от Новини