Вложенията на домакинствата се повишават през април

Депозираната сума през април е по-голяма спрямо март, когато беше записан първият спад от юни 2014

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Домакинствата депозираха в банките 417 млн. лв. през април 2016, което е най-високото ниво от началото на годината. Това показват изчисленията на Investor.bg на база паричната статистика на Българска народна банка (БНБ).

Последният по-голям депозиран обем на домакинствата е регистриран през декември 2015, когато гражданите са спестили в банките 781 млн. лв.

Депозираната сума през април е по-голяма спрямо март, когато беше регистриран първият спад след банковата паника през юни 2014. В третия месец на годината вложенията на сектор домакинства се свиха с 82 млн. лв. Въпреки това през първите четири месеца гражданите спестиха 651 млн. лв., съобщава Investor.bg.

Общият размер на депозитите на гражданите в банковата система на страната остава висок. В края на април общата сума на спестяванията на домакинствата е в размер 43,237 млрд. лв. в сравнение с 42,82 млрд. месец по-рано.

Паричната статистика за април показва и че депозитите на фирмите са единствените, които намаляват. Вложенията на нефинансовите предприятия са надолу със 143 млн. лв., което е вторият поред отлив на спестявания от началото на годината и третия месец от началото на 2016. През март спестените от фирмите средства намаляха с 231 млн. лв., а през януари се стопиха с рекордните 649 млн. лв. Само през февруари фирмите са успели да спестят в банките 88 млн. лв.

Същевременно парите на финансовите предприятия, сред които попадат пенсионни фондове, инвестиционни посредници, застрахователни компании и други небанкови финансови институции, се увеличават с 58 млн. лв. спрямо намалението от 284 млн. лв. през март. От началото на годината това е най-ниското ниво на спестени от сектора средства. През четирите месеца до април финансовите предприятия са спестили общо 139 млн. лв.

В крайна сметка паричната статистика на БНБ показва, че към 30 април 2016 общата сума на спестяванията в банковата система се равнява на 63,581 млрд. лв., или 70,1% от БВП, като годишното им увеличение е от 8,6%.

В първото си за годината тримесечно издание „Икономически преглед“ БНБ посочва, че независимо от продължаващото понижение на лихвените проценти по депозитите тенденцията към нарастване на привлечените средства от фирми и домакинства в банковата система се запазва.

Икономическият екип на централната банка прогнозира, че влоговете в банките ще продължат да нарастват както през второто, така и през третото тримесечие на 2016 най-вече поради запазването на високата склонност за спестяване на домакинствата.

В първите месеци на 2016 БНБ наблюдава и известна промяна в предпочитаната форма за съхранение на средствата от страна на домакинствата, която свързва главно с понижението на лихвите по депозитите. Докато през 2015 спестяванията се насочваха предимно към срочни депозити, то през първите месеци на 2016 предпочитани са овърнайт депозитите, посочва БНБ. По отношение на валутната структура - и домакинствата, и фирмите запазват предпочитанията си да депозират главно в левове.

Последни новини
Още от Новини