Фондация Атанас Буров и БФБ отново организират лятно училище

Програмата е насочена към студенти, проявяващи интерес към съвременните практики в областта на инвестициите

Снимка: Unwe.bg Снимка: Unwe.bg

Фондация „Атанас Буров“ и Българска фондова борса (БФБ) за поредна година организират съвместно лятно училище „Инвестиции“. То ще се проведе между 26 август и 2 септември 2016. в гр. Банкя. Фондацията и борсата обявяват и конкурс за стипендии за участие в престижното обучение.

В Лятното училище ще бъдат включени до 20 студенти от икономическите университети в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Необходимо е кандидатите да владеят отлично английски език.

Основна тема на тазгодишното лятното училище е „Инвестиции”, като акцентите в него ще бъдат практически анализ на капиталови инструменти, инвестиционни решения и подходи, работа с информационни приложения, инвестиционна етика, корпоративно управление, професионални сертификационни програми и кариерно развитие.

Участниците в училището ще бъдат поставени пред задачи с практически характер, като за целта се очаква да демонстрират знания, съобразителност, креативност и умения за работа в екип.

Програмата е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към съвременните практики в областта на инвестициите. Преобладаваща част от завършилите училището впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции или биват одобрени за стипендианти на фондацията.

Кандидатите трябва да изпратят до 19 юни 2016 попълнена информационна карта, автобиография и самостоятелно написано есе на английски език на една от следните теми:

(1) Corporate Governance role in the investment decision-making at frontier and emerging markets.
(2) Company organic growth witn no ‘organic’ human capital. Financial statements implications.
(3) Value investing in frontier and emerging markets. Stock screening implications.

Сред водещите лектори са изпълнителният директор на БФБ-София АД Иван Такев, членът на Съвета на директорите на БФБ-София АД Георги Български, управляващият партньор в Експат Капитал Николай Василев, управляващият партньор в Мелон Финанс Тихомир Каунджиев, заместник-финансовият директор на Винпром Пещера Димитър Бакалов, портфолио мениджърът в Карол Капитал Мениджмънт Надя Неделчева, старши портфолио мениджърът в пенсионното дружество NN Bulgaria Даниел Дончев и други.

Фондация „Атанас Буров“ ще предостави до 20 пълни стипендии, които покриват престоя и обучението на стипендиантите. В Лятното училище могат да се включат и до 10 участника, които не са спечелили стипендии, като те следва извършат разходите за собствена сметка.

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени до 3 юли 2016. Стипендиите, предоставени от фондацията, покриват престоя и обучението на стипендиантите.

Повече подробности за програмата на лятното училище, изискванията към разработката на есето, а след обявения срок - и резултатите от конкурса, можете да намерите на интернет страницата на фондация „Атанас Буров“.

Последни новини
Още от Новини