Спад на безработицата в България през април

Според данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица спада до 9,3% през април

Снимка: Ian Thomas Jansen-Lonnquist/Bloomberg Снимка: Ian Thomas Jansen-Lonnquist/Bloomberg

Равнището на безработица през април спада до 9,3%, което е с 0,60 процентни пункта по-ниско спрямо това през март. На годишна база равнището на безработица остава по-ниско с 1,4 процентни пункта, показват данните на Агенцията по заетостта (АЗ), съобщава Investor.bg

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда е 305 162 души, което е с 19 147 души по-малко спрямо предходния месец. На годишна база безработните са по-малко с 45 156 души, сочи статистиката на държавната агенция. 

През април на работа са постъпили общо 27 264 безработни. Увеличава се броят на започналите работа на първичния пазар и на тези по програми и мерки, финансирани от държавния бюджет. 24 356 безработни са започнали работа на първичния пазар с 2 794 повече от тези през март.

В субсидирана заетост през април са включени 2 908 души, което представлява намаление с 3 593 души спрямо предходния месец.

По схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси" на работа през април са постъпили 2 344 безработни, по програми за заетост – 301 лица, а по насърчителни мерки от ЗНЗ – 263 лица.

Търсенето на работна сила на първичния пазар в бюрата по труда продължава да нараства, отчита АЗ. През месеца в бюрата по труда са заявени общо 23 044 работни места на първичния пазар, като най-много са заявките от хотелиерство и ресторантьорство (5 658 места), преработваща промишленост (5 504 места), търговия (3 118 места), селско, горско и рибно стопанство (1 432 места).

В сравнение с април 2015 броят на заявените работни места от работодатели се увеличава с 2 373 души. По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 291 работни места, а по схеми на ОП РЧР –  3 276 работни места. По мерки за заетост от ЗНЗ през април са обявени процедури за предоставяне на 634 субсидирани работни места.

Националният статистически институт (НСИ) също обяви днес данните за безработицата в страната. През първото тримесечие на годината безработните са били 279,6 хил., а безработицата НСИ изчислява на 8,6%.

В сравнение с първото тримесечие на 2015 броят на безработните намалява с 19,9%, а коефициентът на безработица - с 2,0 процентни пункта. 

Според националната статистика през първото тримесечие на 2016 продължително безработни (от една или повече години) са 156,7 хил., или 56,1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 4,8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 намалява с 1,5 процентни пункта.

От общия брой на безработните 40,6 хил., или 14,5%, търсят първа работа.

За периода януари-март коефициентът на безработица за младежите на 15 - 29 навършени години е 13,9%. В сравнение с първото тримесечие на 2015 коефициентът на показателя е по-нисък с 3,0 процентни пункта.

По данни на НСИ през първото тримесечие на годината общият брой на заетите на 15 и повече навършени години е 2,975 милиона, а делът им е 48,5%. В сравнение със същото тримесечие на 2015 той се увеличава с 0,8 процентни пункта.

Последни новини
Още от Новини