Преките чужди инвестиции - новата глобализация

Изумителният 3000-кратен ръст на световните ПЧИ през последните 45 години

Снимка: Bloomberg Terminal Снимка: Bloomberg Terminal

През последните 45 години редица развития по света като либерализацията на икономиките в Азия и Източна Европа и подобряването на инвестиционния климат там, както и повишаването на богатството, и от там - цената на труда, в развития свят доведе до експлозия на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) по света. 

Те, от своя страна, доведоха до устойчиво висок ръст на световния БВП между 3% и 4% и своеобразно догонване на развиващия се свят към богатия. 

Докато през 1970 външните инвестиции са били едва $10 млрд., през 2008 те достигат $3 трлн. 

Графиката изобразява именно тази тенденция, като в зелено е линейната осреднена промяна, за розовата крива дава представа какъв е точковия нанклон на бялата крива, която измерва самите инвестиции. 

Прави впечатление единствено моментът в началото на новото хилядолетие, когато се спуква "дотком" балона, който е последван от сравнително по-дълъг период от пет години с по-ниски инвестиции. 

Последни новини
Още от Новини