150,6 млн. лв. ще трябва да внесат банките във ФГВБ тази година

Това е най-ниската вноска от 2008 насам

UniCredit Bank, Милано. Снимка: Alessia Pierdomenico/Bloomberg UniCredit Bank, Милано. Снимка: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Тази година банките ще имат по-малък принос за вноските във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Трезорите ще трябва да внесат общо точно 150 587 996 лв. за 2016 г., съобщават от институцията.

Сумата на годишната вноска е с около 107,5 млн. лв. по-малка спрямо тази за 2015 г. Тогава банковият сектор допринесе със 258,098 млн. лв.

Освен това сумата е най-ниската от 2008 г. насам, когато секторът внесе във ФГВБ 136,696 млн. лв. Но по-ниската сума се дължи както на новия начин за изчисляване на вноските, така и на различния брой банки през миналата и предходни години, например, и наличието на още един нов фонд, който банките попълват, пише Investor.bg.

Управителният съвет на ФГВБ определи дължимата премийна вноска за системата в срок, съгласно Наредба №30 на Българска народна банка от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Според нея ФГВБ трябва да определи премийната вноска за целия сектор за съответната година до 15 април, а индивидуалната вноска за всяка банка – до 1 май.

ФГВБ вече се съобразява с рисковия профил на банките, когато определя дължимата от всяка банка вноска, както и със сумата на гарантираните влогове в дадената банка за предходната година, изчислена като средна стойност от размера на гарантираните влогове към края на всяко тримесечие.

Според Закона за гарантиране на влоговете в банките банките, включително клоновете на чуждестранните банки, превеждат годишната премийна вноска в срок до 31 май на текущата година.

Реално приносът на банките в т.нар. мрежи за финансова сигурност, каквито са различните видове гаранционни фондове, в случая – ФГВБ, намалява спрямо 2015 г. Банките вече внасят средства и в новосъздадения Фонд за преструктуриране на банки, където вноската за 2016 г. е 95,7 млн. лв.

На практика общата вноска на банковата система за ФГВБ и ФПБ за 2016 г. е 246,3 млн. лв. при такава за 340,27 млн. лв. за 2015 г.

Последни новини
Още от Новини