77% от компаниите в България отбелязват ръст през 2015

Според проучване на Stanton Chase значителен ръст отчитат компаниите в сферата на аутсорсинга, технологиите и комуникациите, потребителските продукти и услуги

Снимка: Michael Short/Bloomberg Снимка: Michael Short/Bloomberg

77% от компаниите в България отчитат ръст на бизнеса си за изминалата 2015. Това сочат данни на традиционно проучване на консултантската компания за директен подбор Stanton Chase България сред висши мениджъри на български и международни компании в страната от всички сектори на икономиката. Според 36% от анкетираните ръстът е дори значителен, съобщава Investor.bg

Според резултатите от анкетата компаниите, които са отчели значителен голям ръст през 2015, са в сферата на аутсорсинга (67%), технологиите и комуникациите (55%) и потребителските продукти и услуги (20%). Като цяло по-голямата част от топ мениджърите в проучването остават оптимистично настроени и за 2016.

В основата на успешния бизнес през 2016 ще бъде поддържането на стабилен паричен поток (45%). Проучването обаче показва, че тази година за мениджърите в България основен фокус ще са служителите – задържането (41%) и привличането на таланти (51%).

Интересен е отговорът на въпроса и как намират тези нови и успешни таланти - топ мениджъри са склонни да идентифицират ключови служители за компанията си предимно чрез своята лична и професионална мрежа (63%), както и с препоръки и референции (62%). Голяма част се обръщат и към партньор за директен подбор (45%), професионални мрежи (42%) или обяви (40%) .

„Наблюдава се тенденция компаниите все по-фокусирано и последователно да работят за задържане и развитие на служителите си, както и да им предоставят възможност за растеж", споделя Дарина Пенева, изпълнителен Директор на Stanton Chase International Bulgaria. "Един от основните приоритети през последните години на компаниите е да изграждат служителите на всички нива в организацията като лидери.”

През 2014 88% от участниците в проучването споделят техните компании са изправени пред трудности при намирането на квалифицирани кандидати за ключови позиции в своите организации. През 2015 позициите в средния мениджмънт се оказват доста трудни за запълване (67%). След това се нареждат позиции на директорско ниво с 59%, както и експерти със специфични функции (58%). Топ мениджърите са най-трудни за привличане според почти половината от анкетираните (44%).

Повече от половината от анкетираните се интересуват от промяна в краткосрочен или дългосрочен план. Въпреки това само 8% са активно търсещи, а 13% се чувстват удовлетворени и не търсят никаква промяна, което е ръст спрямо резултатите през 2014, когато само 7% от отговорилите, че не се интересуват от промяна.

В края на 2015 над 150 висши мениджъри участват в проучването на Stanton Chase. По-голямата част от тях са представители на сектора на потребителски стоки и услуги (20%), следвани от индустриалния (14%), представители на професионални услуги (14%) и технологичния сектор (11%), 9% са от фармацевтичния сектор, а други 6% от енергийния сектор и природните ресурси. Повече от половината запитани имат значителен опит - между 6 и от 15 години.

Последни новини
Още от Новини