Стрес сценарий

Нови изисквания към банките на Острова

Снимка: Simon Dawson/Bloomberg Снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Bank of England заяви, че банките трябва да започнат да заделят капитал, предназначен да подкрепи капацитета им за отпускане на заеми, когато ръстът в икономиката се забави, тъй като прогнозите за финансовата стабилност на Острова се влошават.

Комисията по финансова политика към националната банка повиши ставката на антицикличния капиталов буфер от 0% на 0,5% от рисковите авоари на банките и това решение става задължително от 29.03.2017. Този буфер става приложим за всички английски банки и взаимоспомагателни каси, както и за клоновете на европейските банки, които работят на територията на страната.

„Рисковете при кредитирането на вътрешния пазар вече не са слаби, а рисковете в световен мащаб, които могат да повлияят непряко на английските експозиции също са нараснали,“ заявиха днес от Комисията в обяснение на взетото решение. Референдумът, който ще се проведе на 23 юни за членството на Великобритания в ЕС също е източник на „непосредствен риск за вътрешната финансова стабилност“, допълва регулаторът в изявлението си.

От BOE заявиха и че възнамеряват да определят антицикличния капиталов буфер на 1% при „среда със стандартен риск“. Целта на мярката е да се обуздае склонността на банките да раздават заеми в момент на бум в икономиката и да ги ограничават в моменти на затруднения като така допълнително влошават икономическата ситуация.

Централната банка иска и да използва този буфер, за да спомогне за опростяването на капиталовите изисквания и това те да станат по-прозрачни.

Финансов дисбаланс

За тази цел, припокриващи се елементи от неличните целеви капиталови буфери ще бъдат намалени, „където е възможно“ с 0,5%, а антицикличният буфер ще се повиши. В резултат на това, „банките, които държат три четвърти от заемния капитал във Великобритания няма да повишават общите си буфери“. Това се определя като „еднократна промяна, която отразява прехода към нова капиталова рамка.“

В този макроикономически стресов сценарий на банката, БВП в страната се понижава I 4,3%, а безработицата нараства с 4,5%. Цените на жилищата ще се понижат с 31%, а цените на търговските имоти ще се сринат с 42%.

 

Последни новини
Още от Новини