Защо имат толкова голямо значение продажбите на европейски ДЦК?

Коментар на Лоурънс Муткин, глобален директор на стратегията по лихвите на Г-10 в BNP

Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Манъс Крани, Bloomberg

Когато става дума за ЕЦБ има едно новина и тя е свързана с Anheuser-Busch InBev. Те ще наводнят пазара с 13.25 млрд. дълг. Три пъти повече наддават за ДЦК-тата. ЕЦБ ще се намесва в пазарът за корпоративен дълг. Той се мести, той се обръща. Как влияе това на прогнозата ви за лихвите.

Лоурънс Муткин, глобален директор на стратегията по лихвите на Г-10 в BNP

Абсолютно сте прав. Част от случващото се с облекченията и отрицателните лихви на ЕЦБ окуражава много продавачи на дълг да отидат на европейския облигационен пазар.

Манъс Крани, Bloomberg

€46 млрд. за четири дни, Лоурънс!

Ана Едуардс, Bloomberg

Има нови купувачи в града.

Лоурънс Муткин, глобален директор на стратегията по лихвите на Г-10 в BNP

Новите покупки обаче няма да започнат поне до лятото.

Манъс Крани, Bloomberg

Детайлите ще излязат лятото, да!

Лоурънс Муткин, глобален директор на стратегията по лихвите на Г-10 в BNP

Те не са ясни. Традиционното количествено облекчение работи чрез канал за балансиране на портфейла, през който ЕЦБ прекарва не само ключовият пазар за държавни ДЦК и извежда облигации от него, но и остатъчния, периферния. Не само ЕЦБ изкупува корпоративни и несуверенни облигации, а и всички европейски инвеститори, които търсят доходност където могат да я намерят. Случва се по два начина. Не само ЕЦБ и частният сектор го правят, но и, целевите дългосрочни операции по рефинансиране (ЦДОР), които ако помните е система, стремяща се да окуражи европейските банки да заемат директно на нефинансовия сектор.

Манъс Крани, Bloomberg

Насила хубост не става, Лоурънс!

Лоурънс Муткин, глобален директор на стратегията по лихвите на Г-10 в BNP

Ако погледнете издаването на облигации, обаче, ще видите, че явно някой се разхубавява.

Ана Едуардс, Bloomberg

Позициониралите се спрямо лихвите бяха изненадани от това, което ЕЦБ предостави. Какво имате предвид под това?

Лоурънс Муткин, глобален директор на стратегията по лихвите на Г-10 в BNP

Защото предният край на лихвения пазар се разпродаде, тъй като търсихме нещо специфично за най-ниската лихва. Оглеждахме се за двустранна лихва и за намаление по овърнайт депозитите. Вместо това както знаете намалиха лихвата по заемането и предложиха на някои банки условия, ко които да заемат обратно на депозитната лихва. Интересно е, защото не се целяха в пазарът за лихвени залози, не атакуваха нас. Важно е да се пшомни, че много банки в Европа нямат никакви пари на съхранение в ЕЦБ, но много заемат от нея. На миналото заседание Драги се целеше в банките, които заемат от ECB, а не в препълнения с пари пазар.

 

Последни новини
Още от Новини