Бизнес климатът в България продължава да се подобрява през февруари

Общият показател на бизнес климата се повишава с 0,5 пункта спрямо януари

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

През февруари бизнес климатът в страната се подобрява за втори пореден месец основно заради оптимистичните нагласи на мениджърите и предприемачите в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, пише Investor.bg 

Общият показател на бизнес климата се повишава с 0,5 пункта в сравнение с януари, разкриват актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ). Покачването е налице след два поредни месеца на спад в края на 2015, която все пак бизнесът изпрати с умерен оптимизъм.

Във втория месец на 2016 съставният показател за бизнес климата в промишлеността расте с 1,2 пункта поради подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията в следващите шест месеца.

Прогнозите им и за дейността през следващите три месеца са по-оптимистични, въпреки че анкетата регистрира леко намаление относно настоящата производствена активност на фирмите в сектора, който е един от двигателите на икономическия растеж през 2015. Браншът продължава да се оплаква от несигурната икономическа среда и от недостатъчното търсене от страната.

Оптимисти през февруари са и мениджърите и предприемачите в сектора на услугите, който формира 65% от брутния вътрешен продукт на страната. Измерителят на нагласите в отрасъла се покачва с 0,9 пункта спрямо първия месец на 2016. Според анкетата на НСИ мениджърите считат настоящото търсене на услуги, както и очакванията им за следващото тримесечие, за по-умерени.

И тук несигурната икономическа среда, но придружена с конкуренцията, продължават да са сред основните фактори, които затрудняват дейността на предприятията в сектора.

Що се касае до търговията на дребно - съставният показател в сектора нараства с 2,8 пункта през месеца. НСИ отдава това на подобрените нагласи на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Същевременно прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват. Оценките на търговците идват на фона на очакванията на правителството, че вътрешното търсене има потенциал да доведе до по-силен икономически растеж, който според Европейската комисия може да се прояви до края на 2017.

Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене остават главните предизвикателства пред сектора.

През февруари единствено оценките на предприемачите в строителството се влошават спрямо предходния месец. Измерителят за сектора се понижава с 3,5 пункта.

Анкетата на НСИ, проведена сред ръководители на предприятия, опериращи в бранша, регистрира по-песимистични нагласи спрямо настоящото бизнес състояние на предприятията.

Същевременно обаче очакванията на строителните мениджъри както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

През месеца анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията. В тази връзка  финансовите проблеми продължават да тежат на сектора, успоредно с несигурната икономическа среда и конкуренцията.

Последни новини
Още от Новини