Основната цел на Henkel е 10% ръст в печалбата

Целта за реализиране на приходи от 20 млрд. евро ще е трудна за постигане

Каспер Рорстед, напускащ гл. изп. директор на Хенкел. Снимка: Martin Leissl/Bloomberg Каспер Рорстед, напускащ гл. изп. директор на Хенкел. Снимка: Martin Leissl/Bloomberg

Напускащият главен изпълнителен директор на Henkel - компания, която работи в потребителския и индустриалния сектор, Каспер Рорстед даде интервю пред Bloomberg, в което говори за целите на компанията. Рорстед ще напусне поста си през април. Henkel реализира ръст на печалбата от 11% през последното тримесечие на миналата година, а приходите и се покачват с 2,9%.

Казвате, че очаквате ръст от 2,4% спрямо приходите от миналата година. Това прави 18,8 млрд. Как ще го постигнете? Как ще покриете разликата до целта от 20 млрд.?

Имаме двуцифрен ръст в печалбата и в печалбата на акция. Сега очакваме ръст от 2% до 4%. Целта да стигнем до приходи от 20 млрд. беше поставена през 2012, заедно с главната ни цел – за реализирането на ръст в печалбата на акция от 10%, а успяхме да постигнем ръст от 11,4%. Основната ни цел е печалбата на акция и сме силно уверени, че ще успеем да постигнем ръст при този индикатор в размер на 10%. По отношение на достигането до 20 млрд., има органичен и неограничен ръст. Ако разгледаме само неорганичния ръст ще стигнем до 18,8 млрд., но основната ни цел е да увеличим печалбата на акция с 10% и сме на път да я постигнем.

Това означава ли, че ще се насочите към сливания и придобивания, за да достигнете 20-те милиарда?

Мисля, че никой главен изпълнителен директор не трябва да прави нещо само за да достигне определена цифра. Трябва да управляваш бизнеса си и да правиш каквото трябва. Както казах имаме две цели – за достигане на приходи от 20 млрд. и за 10% ръст в печалбата на акция, но от важност за акционерите е ръста в печалбата на акция. Можете да погледнете цената ни на акция, тя се повиши с 15% през миналата година и сме насочени най-вече натам. Ако придобием компании те ще са такива без дълг, но няма да купим компания просто така, а само в случай, че това е правилният ход от стратегическа гледна точка. Ще продължим да увеличаваме обема на счетоводния си баланс, за да растем като компания, но най-важно за нас е печалбите ни да растат, за да увеличаваме стойността за акционерите.

Има сериозни очакванията, че бизнесът ви ще успее да увеличи маржовете си с почти 2% до на 2020. Казахте, че ще се наложи да направите повече, за да постигнете целта за приходите. Не очаква ли пазарът прекалено голям ръст в маржовете като резултат от дефлационните страхове? Постижим ли е ръстът на маржа от 200 базисни пункта до 2020?

Искам да сме наясно какви прогнози правим. Прогнозираме ръст от 30 базисни пункта за 2016, а до края на 2016 ще изложим новата ни стратегия и новите ни финансови цели до 2020. Цифрата, която цитирахте Вие, е спекулация. През последните 8 години повишихме маржа си от 10% до 16,5%, което е сериозен ръст. Винаги обаче трябва да се намира правилният баланс между растежа и експанзията на маржа. Продължаваме да виждаме голяма част от растежа да идва от развиващите се пазари и от Китай, който продължава да е добър двигател на растежа за нас. Ще продължаваме да намираме правилния баланс между растежа и експанзията на маржа.

Да поговорим за бизнеса ви в Китай, който представлява около 9% от общия. Непродадените стоки се трупат и хората очакват да настъпят по-нормални пазарни условия. Доколко нормални са за вас пазарните условия в Китай в момента?

Както казахме, индустриалния ни бизнес отбеляза ръст през първата половина на миналата година и негативен растеж през втората половина на година. Натрупването на непродадени стоки се случи главно през второто тримесечие и очакваме същото да се случи през първата половина на тази година. Като цяло обаче, като пазар Китай остава добър клиент за нас. Въпреки слабият ръст в индустриалната сфера, при потребителските стоки реализирахме много силен двуцифрен ръст. Очакваме натрупването на непродадени стоки да продължи през първата половина на годината, но мисля, че имаше и позитивни знаци. Един от тях е немските автомобилни производители отчетоха ръст в Китай през първия месец на годината. Започваме да виждаме някои от най-ранните признаци на подобрение, но ще отнеме известно време преди всички непродадени стоки да преминат през веригата на доставките.

 

Последни новини
Още от Новини