Молбите за помощи при безработица достигат на 42-годишно дъно

Средният брой през последния месец се понижава до 275 750

Снимка: Laura McDermott/Bloomberg Снимка: Laura McDermott/Bloomberg

Първоначалният брой на американците, подали молби за помощи при безработица, спадна до 277 хил. през последната седмица на декември, достигайки най-ниското си ниво за последните 42 години. Освен това броят им през 2015 записа рекордно дъно от 1973, когато достигаше средно по 244 000 на седмица.   

Подадените молби отразяват темпа на съкращаване на работни места.

Въпреки увеличаването броя на създадените работни места през последните години все още голяма част от американците остават извън трудовия пазар за шест или повече месеца. Голяма част от временно заетите лица не могат да намерят постоянна работа.

Някои икономисти смятат, че връзката между молбите за помощи при безработица и стабилността на пазара е нарушена. Нормално броят на новите работни места в икономиката на САЩ се повишава, когато броят на молбите за помощи се понижава. Това наблюдавахме досега. През 2015 обаче е отчетен ръст на работните места макар, че нивото на молбите за помощи се понижава с 6%.  

Последни новини
Още от Новини