БНБ ще може да въведе отрицателна лихва по свръхрезервите на банките

Това зависи от ЕЦБ

БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News

Управителният съвет на Българската народна банка прие нова Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, която влиза в сила от 4 януари.

С наредбата се  въвежда определение за „свръхрезерви” на банките в БНБ и се въвежда прилагане на отрицателен лихвен процент за свръхрезерви, когато лихвеният процент за депозитното улеснение на Европейската централна банка е отрицателен. Запазва се прилагането на нулев лихвен процент за свръхрезерви, когато лихвеният процент за депозитното улеснение на Европейската централна банка е положителен или нулев. В момента депозитната лихва на ЕЦБ е отрицателна (-0.2%), като се очаква централната банка да обяви нови мерки в тази посока следващия четвъртък.

В съобщението не се посочва размер на лихвения процент, който вероятно ще бъде определен с решение на УС на банката, след като наредбата влезе в сила.

Освен това отпада признаването за резервни активи на средства на банките по сметки в националния системен компонент TARGET2-BNB.

В допълнение на промените в Наредба № 21 на БНБ Управителният съвет на Българската народна банка направи промени в лихвените проценти, приложими като санкция за неизпълнение от банките на изискванията за задължителни минимални резерви. Тези промени ще бъдат отразени в Бюлетина за лихвените проценти по резерви на банките в БНБ, се казва в съобщението..

Свръхрезервите са парите, които банките държат в БНБ над минималните задължителни резерви. Техният размер през тази година нараства заради слабото кредитиране и ръста на ликвидността на банките. По последни данни среднодневният им размер през септември е достигнал 5435,9 милиона лева след 4866,3 милиона лева за август.

Последни новини
Още от Новини