Изкуството и науката на градското планиране

Bloomberg разговаря с Тай Кер Лю, председател на Центъра за градове, годни за живот в Сингапур

Сингапур Сингапур

Какво допринесе за успешното използване на земята от Сингапур? Защо Сингапур имаше такъв успех в начина, по който използва земята си?

Тай Кер Лю, Председател на Център за градове, годни за живот: Имаме няколко политически и административни предимства в сравнение с много други градове. Можем ефективно да използваме Закона за придобиване на земя. Много други градове имат такъв закон, но не могат да го използват, както ние го направихме.

Второто предимство е, че притежаваме земята. Около 70% от земята е собственост на правителството. Така че за успешното развитие на града, трябва да развивате земята. Причината, поради която успяхме да използваме Закона за придобиване на земята по-ефективно, поне според мен е, че когато правителството реши да придобие земя, то предоставя на хората точно това, което документацията е предвидила за употребата й.

Налице е предимството, че правителството притежава земя, но на Сингапур се гледа като на модел за подражание от други нововъзникващи икономики. Какво могат да научат те от Сингапур? А и какво да направят?

Тай Кер Лю, Председател на Център за градове, годни за живот: Мисля, че политическото и административно предимство, за което говорих досега е изключително важно, но заедно с това, първото поколение на нашите политически водачи бяха, както често обичам да ги описвам, безмилостно рационални. Те взеха много мъдри решения относно използването на земята на този малък остров и поставиха цели в полза на хората. Също така, иска ми се да мисля, тъй като съм проектант, и да оценя и нашите усилия, защото наистина се опитахме да разберем целите и успяхме да добием необходимите умения, за да изпълним тази визия.

Заявихте, че Сингапур ще трябва да планира и население от 10 млн. Това сериозно надвишава оценката на правителството. Защо?

Тай Кер Лю, Председател на Център за градове, годни за живот: Защото Сингапур е много малко място. Нямаме никаква вътрешност. Точно както в едно семейство, ако имате само пет долара, за да живеете от днес до края на годината, трябва да разпределите парите. Но ако сте богато семейство, казвате на децата „харчете колкото искате”. Всъщност, ние приличаме на семейството с пет долара и, ако не планираме за 10 млн., може скоро да останем без земя и това би било катастрофа.

 

Последни новини
Още от Новини