Започва ли финансова криза

Проф. Кармен Райнхарт, Harvard Kennedy School, пред Bloomberg

Хюйоркската фондова борса (NYSE), Ню Йорк, 4 септември, 2015, снимка: Виктор Блу/Bloomberg Хюйоркската фондова борса (NYSE), Ню Йорк, 4 септември, 2015, снимка: Виктор Блу/Bloomberg

Какво е вашето мнение – задава ли се финансова катастрофа?

Вероятността е голяма…

Не бих искала да давам процент, но да речем, че е по-голяма, отколкото е била през последните 12 години. Ние преминахме десетилетие на растеж, а сега сме се насочили към спад в този цикъл. Това е цикъл, който е съчетан със спад в цените на суровините, изгледите за повишаване на лихвите в САЩ, нововъзникващите пазари, включително и Китай, които са много по-задлъжнели, отколкото смятахме преди, както и цяла поредица проблеми, които обикновено означават проблеми, водещи до финансова криза.

 

Светът готов ли е за нея? Вие говорите за това как, когато сме във времена на бум, трябва да се подготвим за срив, но винаги смятаме, че този път е различно.

Абсолютно. А и този път не се случи нищо различно в тази връзка. А случаят е, че много страни бюджетираха разходите си, данъците си, фискалната си политика, водени от презумпцията, че цените на суровините ще останат високи. По време на периода с висок растеж, видяхме силно нарастване във вътрешното, домакинско и частно кредитиране и дълг. Имаше експозиции към чужди валути, които бяха много самодоволни понякога, защото тенденцията беше валутите на нововъзникващите пазари да се засилват, а не обратното. Сега, разбира се, виждаме обръщането на тази тенденция. Има много източници на уязвимост, които се печаха по време на бума, така че краткият отговор е „не, не сме готови” и не смятам, че този спад вече е свършил.

 

Със сигурност, обаче – икономиките са в основата си по-силни, отколкото бяха след последната криза?...

Не искам да внушавам, че в момента върви повторение на кризата от 1997-98 г. Развиващите се пазари като цяло преминаха към по-гъвкави обменни курсове, което им даде доста гъвкавост, за да се справят с неблагоприятни удари. Външният дълг не е толкова голям проблем сега, както е бил в други моменти в миналото. Но, въпреки това, както вътрешните процеси, а в някои случаи, усложнени от политически проблеми, ако разгледате страните по отделно, а в други случаи – самата сила на глобалното забавяне, на забавянето в Китай е огромна за повечето от производителите на суровини, но нещата се простират и отвъд това.

 

Бихте ли казали, че Китай е бомба със закъснител? Ако погледнем дълга ѝ, който вече надвишава 200% от БВП, това определено трябва да е причина за загриженост?

Несъмнено това предизвиква загриженост. Аз не бих го нарекла бомба със закъснител,поради една важна характеристика на китайския дълг – това е вътрешен дълг и мисля, че кризисната среда, за която хората мислят е подобна на Гърция, в която те не могат да платят на кредиторите си. Или подобно на случая в Индонезия през 1999 и2000 г., която завърши с дефолт по външния дълг. Това не е вероятен сценарий. Обаче, аз мисля, че това, пред което е изправен Китай е сериозно преструктуриране на вътрешния дълг – отписване на лоши държавни кредити, кредити на провинциите, удължаване на падежите, намаляване на лихвите. Генерализираното преструктуриране и консолидиране на дълговете е нещо, което те вече започнаха да предприемат, както и нещо, от което се нуждаят отчаяно.

 

Изненадана ли сте от броя на фалитите, за които чуваме в Китай? Това не се случваше преди. Обаче, това трябва да е нещо добро?

Вижте, мисля че тук отговорът има две части – едната е, че ние откриваме повече за това, защото независимо от огромната несигурност, която свързваме с всякакви икономически или финансови данни, които идват от Китай, ние знаем много повече за това какво се случва във вътрешността сега, отколкото преди 15-20 години. Китай наистина преживя банкова криза през 90-те, като държавните им фирми се сблъскаха с тежки проблеми. Това за тях не е нещо напълно ново. Мисля, че това което човек трябва най-добре да извлече от китайската ситуация е, че за разлика от фалшивата точност, която имахме толкова дълго време, когато ние знаехме точно с колко ще нарасне БВП с точност до десетата, сега признаваме, че има много варианти. В тази връзка, ситуацията е много подобна на други държави, където има значителна дисперсия за всяка прогноза за растеж, или за всяка прогноза за загуба на резерви или за други данни.

 

Последни новини
Още от Новини