МФ пласира неочаквано 50 млн. евро външен дълг

Министерството на финансите се е възползвало от опция в тригодишната програма.

Министерство на финансите. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Министерство на финансите. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Министерството на финансите e пласирало изненадващо допълнително количество от 20-годишните облигации, издадени по три годишната MTN програма през март 2015 г.

Количеството от 50 млн. евро е допълнение към 850 млн. евро, които бяха издадени първоначално заедно с още два вида книжа.

Облигациите са емитирани въз основа на опция, която дава право да се разширява емисията.

Доходността е 3.99% и е чувствително по-висока спрямо 3.26%, които бяха постигнати при първоначалното пласиране.

МФ  е прибегнало до клаузата в MTN програмата поради неизпълнение на емисионния си календар. От МФ оповестиха пласирането малко преди 17 часа. То се състояло на 13 ноември. 

Цената на пласиране 88.514% от номинала. В същия ден цената на емисията на Франкфуртската фондова борса бе 91.47%, съответно доходността бе по-ниска от постигната за тези допълнителни 50 млн. евро.

"Самият  характер на сделката не предполага нейното предварително публично  анонсиране, a е в следствие на заявен интерес от страна на глобален  инвеститор да придобие книжа от облигациите чрез избран от него дилър  в условия на конфиденциалност до сетълмента по сделката (20 ноември), се казва в съобщението на МФ. Параметрите  на трансакцията се публикуват след нейното приключване на  Люксембургската фондова борса, където са регистрирани книжата.
Доходността по преотварянето, осъществено на 13 ноември 2015 г., е в  размер на 3,987% и е съпоставима с доходността на емитираните на  29.10.2015 г. от Република Румъния 20-годишни еврооблигации (3,93%),  
които притежават инвестиционен кредитен рейтинг от Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch."

През последните седмици МФ отказа всички поръчки на един аукцион (през септември), а на други одобряваше по-малко заявки, спрямо предложеното количество в опит да натисне доходността. Според източник от финансовите среди, който помоли да не бъде назован, този ход е бил недалновиден, тъй като заради 50 млн. евро се дава лош сигнал за предстоящата емисия външен дълг, заложена в закона за бюджета.

В емисионния календар за ноември са предвидени емисии за 370 млн. лева. Досега в две емисии МФ продаде книжа за 120 млн. лева, а в понеделник предстои аукцион за 150 млн. лева.

На 19 март правителството пласира 7-годишни облигации със съвкупна номинална стойност 1,25 млрд. евро, 12-годишни книжа за общо 1 млрд. евро, и 20-годишни – за 850 млн. евро. 

Допълнена със съобщението на МФ.

Последни новини
Още от Новини