Investbook

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

Кузман Илиев за ефектите от отрицателните лихви в Япония и Еврозоната

Кузман Илиев и Дориана Ранкова в Investbook, 27.04.2016

Подготвя ли ФЕД въвеждането на отрицателна лихва по депозитите си и как покупките от ЕЦБ на корпоративен дълг може да облагодателстват американските акционери, без да постигнат крайната цел на Драги и компания: развързване на кредита и ръст на съвкупното търсене? 

 

Последни новини
Още от Investbook