Investbook

Понеделник - петък, 20 часа

Водещ: Александър Костадинов

Агайн-Гури: Отлагането няма да оскъпи проверките на застрахователите

Investbook, 15.03.2016

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Застрахователен надзор. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

„Можеше и беше предвидено от Комисията за финансов надзор, наложилото се отлагане на проверките за застрахователи и пенсионноосигурителни компании с три месеца“. Това каза Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор" в предаването Investbook на Bloomberg TV Bulgaria. Проверките ще се проведат между юли и октомври, а резултатите ще станат ясни на 1 декември.

"Тези проверки, както и проверките в банковата система се извършват по възлагане на правителството на България, като част от националната рамкова програма и са свързани с някои критики и притеснения, отправени от Европейската комисия по отношение на дългосрочната стабилност на финансовия сектор. Така че КФН не би могла по своя преценка, на по-ранен етап да отложи проверките. Беше важно да се получат истинските пазарни данни, от всички страни да се уверят, че капацитетът на одитори и проверяващи ще бъде ограничен и това създава проблеми за реализирането на проверките". 

Отлагането няма да оскъпи проверките на застрахователите, каза още Агайн. "Напротив, даже би трябвало да се очаква намаление на цените от страна на проверяващите", а що се отнася до Ernst & Young, които изготвят методологията и ще действат, като проектен мениджър, координиращ извършването на проверките, то "тяхното възнаграждение е фиксирано в договора и няма да се промени от смяната на срока".

"Отчитането по "Платежоспособност II" е само за целите на надзорното изчисление на капиталовите изисквания. То няма да отмени сега съществуващия финансов отчет, който ще продължи да се публикува по същия начин, както до сега".

По думите на Агайн-Гури очакваната от застрахователите Наредба за собствените средства на застрахователите вече е минала на първо четене в Парламента и в най-кратък срок ще бъде приета окончателно.

"По отношение на "Платежоспособност II"  текущата правна рамката е многослойна. От една стр е директивата, която се транспонира от закон, а от друга - регламентите на ЕК, които са няколко хиляди страници. Те уреждат как точно да става отчитането и те са в сила. Има една наредба, която КФН трябва да приеме". 

Методологията ще бъде предоставена от Ernst & Young на КФН на 17 март, "като първи проект, който няма да се оповестява", каза Агайн. "След това ще правим предложения и ще отправяме на въпроси към консултанта и към края на април ще бъде готова окончателната методология, която според мен трябва да се огласи, за да бъде ясна на проверяващите, на проверяваните и на обществото".

"В доклада на ЕК има констатации за застраховането, с които не сме съгласни. Не мога да се съглася, че големият брой застрахователни компании в България представлява риск. Първо, това не е никакъв системен риск, защото теоретично, дори и всички малки компании да фалират, това не може да доведе до някакъв риск за икономиката. Освен това, всички малки компании имат капитал многократно над изискванията, които са поставени от закона, защото те са обвързани с нивото на премиен приход и с нивото на изплатени обезщетения".

"Една от другите забележки които смятам, че не взимат предвид правилно спецификите на европейския пазар, е по отношение на концентрацията на застрахователния пазар", каза Агайн, "Има данни, публикувани от европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване, от които се вижда, че концентрацията на българския пазар изобщо не е висока, спрямо останалите пазари. Концентрацията в общото застраховане е петдесет и няколко процента, при средна за ЕС 67%, в животозастраховането също сме около средните нива на концентрация. Не трябва да очакваме различни явления от общите за Европейския пазар".

Има и някои рискове в застрахователния бранш, които посочва Европейската комисия, с които Ралица Агайн-Гури се съгласи. "Единият от тях е свързан с рентабилността в автомобилното застраховане. Този риск е свързан и с качеството на данните, които застрахователите разполагат за това как се развива риска. В тази връзка полагаме огромни усилия, създаваме нова база данни в Гаранционния фонд, в която всички застрахователи да отчитат своите претенции, изплатени и предявени". 

Чуйте целия коментар: 

 

Последни новини
Още от Investbook