Ръстът на българската икономика се забавя до 3,6% през четвъртото тримесечие

Това представлява най-слабото разширяване от третото тримесечие на 2016 насам

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Икономиката на България се е разширила с 3,6% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2017, което представлява забавяне спрямо ръста от 3,9% през предходното тримесечие, сочат сезонно изгладените експресни оценки на Националния статистически институт (НСИ).

Това представлява най-слабото разширяване от третото тримесечие на 2016 г. насам, предаде Investor.bg

Investor.bg припомня, че националната статистика отчете увеличение на БВП през първото и второто тримесечие на миналата година от 3,7%, а през периода юли – октомври беше отбелязан най-високият тримесечен ръст на произведените стоки и услуги в българската икономика през тази година – 3,9%. Само през четвъртото тримесечие на 2016 година беше регистрирано по-голямо нарастване от 4%.

Според Евростат експресните оценки за БВП са дефинирани като „най-ранната картина на икономиката“, напомнят от НСИ. 

На тримесечна база БВП расте с 0,8 на сто спрямо нарастването от 0,9 на сто през третото тримесечие на 2017.

Основният двигател продължава да бъде вътрешното потребление, където темпът на растеж леко се ускорява до 4,7% на годишна база. За сравнение - ръстът през предходното тримесечие беше 4,3%.

Засиленото търсене на стоки и услуги оказва влияние и върху вноса, при който промяната е значителна - с 9.,4% нагоре спрямо същия период на миналата година (в сравнение с 5,1% през третото тримесечие).  Паралелно с вноса има ръст и при износа, но с много по-бавен темп - едва 2% (в сравнение с 4,1%). Така приносът на външната търговия към растежа на икономиката остава отрицателен.

Очакванията на Министерството на финансите са за годишен ръст на БВП на България за миналата година между 3,9% и 4%. 

БВП в стойностен обем по текущи цени

Експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на миналата година показват, че БВП в номинално изражение достига 27,875 млрд. лева, като реализираната добавена стойност в периода октомври-декември е 24,060 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (82,3%), което в стойностно изражение възлиза на 22,954 млрд. лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 брутото капиталообразуването е 6,297 млрд. лева и заема 22,6% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно, отчитат в НСИ.

Последни новини
Още от Графика на деня