Нарастват призивите на европейските банки за промяна в политиката на ЕЦБ

Протоколът от последната заседание на ЕЦБ сигнализира за шанс от преразглеждане на политиката си в началото на 2018

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

По-високите доходности и подобряването на европейската икономика могат да донесат значителни позитиви за европейските банки като всеки допълнителен нетен лихвен доход ще подкрепи нивото на печалбите на фона на все още благоприятните условия за кредитиране през 2018, пише Bloomberg. 

Протоколът от последнoто заседание на ЕЦБ през декември сигнализира за възможност от преразглеждане на паричната политика в началото на 2018, ако ускоряването на икономическия ръст и инфлацията се доближат до целта. 

Чувствителността към повишение на лихвени проценти, зависеща от паралелната промяна на кривата на доходността, варира в широки гранини за европейските банки. Средно увеличение от 25 базисни пункта се очаква да доведе до ръст от 2-5% на нетния лихвен доход.  

Всяко повишение на доходностите по 2-годишните и 5-годишните дълговите книжа в Европа може да подсили апетита на инвеститорите към държавен дълг, чиято обща стойност през ноември възлиза на 1,54 трлн. евро в сравнение с 1,95 трлн. евро в началото на 2015. 

Последни новини
Още от Графика на деня