Индустриален капитал холдинг с 1,5 млн. лв. печалба за 2016

Приходите са в размер на 2,3 млн. лв.

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Индустриален капитал холдинг отчита печалба в размер на 1,5 млн. лв. за 2016 г. Финансовият резултат е почти без промяна в сравнение с 2015, показва годишният заверен от одитор индивидуален финансов отчет на дружеството, разпространен чрез БФБ – София, цитиран от Investor.bg.

Компанията отчита финансови приходи в размер на 2,3 млн. лв. Разходите за миналата година възлизат на 773 хил. лв.

Към 31 декември активите на дружеството са за 22,9 млн. лв. спрямо 21,5 млн. лв. година по-рано.

В междинния отчет дружеството посочи, че свиването на световните и местните пазари оказва влияние върху дейността и резултатите на дружествата от инвестиционния портфейл, както и върху приходите на холдинга. 

 

Последни новини
Още от Графика на деня