Икономиката на България завършва 2016 с ръст от 3,4%

Основни двигатели на ръста са износът и потреблението

Източник: Bloomberg Terminal Източник: Bloomberg Terminal

Икономиката на България нараства с 3,4% на годишна база. БВП расте с 0,9 на сто на тримесечна база през последните три месеца на 2016, ускорявайки се от експанзията от 0,7 на сто през предходния период и съвпадайки с експресните данни на Националния статистически институт, предаде Investor.bg

Потреблението остава основен двигател на ръста, като расте по-бързо – с 1,3 на сто (0,5 на сто през третото тримесечие). За сметка на това износът се забавя (0,5 на сто спрямо 3 на сто), а вносът също забавя темпото на нарастване (1,7% спрямо 2,7%).

Това е седмата поредна година на ръст, като през 2015 той бе 3%. 

Нарастването на произведените стоки и услуги на територията на страната надвиши леко очакванията на финансовото министерство и Европейската комисияВ средносрочната бюджетна прогноза, изготвена от бившия министър на финансите Владислав Горанов, бе заложен ръст от 3,2%. От Брюксел пък очакваха, че икономиката на България ще нарасне с 3,1%.

Секторът на услугите заема водеща позиция в икономиката, като според данните на НСИ създава 67,6% от добавената стойност. Индустриалният сектор създава 28%, а аграрният – 4,4% добавена стойност.

От компонентите на БВП експортът регистрира най-голям ръст от 9,1% на годишна база, следван от вноса със 7,8% и крайното потребление с 0,9%, докато бруто образуването на основен капитал се свива с 1,8%, отчитат още от НСИ.

„Растежът през 2016 отново бе следствие от относително по-силно външно търсене, обусловено от слабото евро и благоприятната конюнктура на международните пазари за износ на български услуги и стоки. На този фон ниските цени на петрола, който заема значителен дял от българския внос, способстваха за неговия по-бавен растеж“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев. 

Oт самата банка очакват през 2017 ръстът на БВП на България да достигне 3,3 на сто, а бюджетният дефицит да е 1,5% от БВП, като се ускори до 2% от БВП през 2018. От банката очакват инфлацията в страната ни да достгне 1,3% през текущата година и да се ускори до 2% през 2018.

Произведените стоки и услуги в България през 2016 възлизат на 92,6 млрд. лв. в номинално изражение. Ръстът спрямо 2015 е 3,4%, показват още данните. Според изчисленията на човек се падат близо 13 хил. лв. за цялата изминала година.

Припомняме, че по текущи цени през 2015 БВП на България беше 88,6 млрд. лв.

За цялата 2016 брутната добавена стойност възлиза на 79,9 млрд. лв., което е с 2,9% повече отколкото през 2015. За последните 3 месеца на миналата година произведените стоки и услуги са за 25,8 млрд. лв. На човек от населението се падат по 3 616 лева от реализирания БВП.

По текущи цени създадената брутна добавена стойност през четвъртото тримесечие пък възлиза на 22.235 млрд. лв.

През четвъртото тримесечие на 2016 спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0,2 процентни пункта до 3,3%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1 процентен пункт до 23,8%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до 72,9% при 71,7% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2016 се изразходват 81,1% от произведения БВП.

Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 19,8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Българската икономика генерира около 0,09% от глобалната икономика, показват данни на Tradingeconomics.com. Средностатистическата стойност на БВП за периода 1980 - 2015 е $26,64 млрд., достигайки рекордна стойност от $57,42 млрд. през 2011 и дъно от $9,7 млрд. през 1994.

Средният ръст на БВП за периода между 1997 и 2016 е 0,98%, като достига рекордната стойност от 13,4 на сто през четвъртото тримесечие на 1997 и рекордно ниската стойност от -7,7 на сто през първото тримесечие на 1998.

Последни новини
Още от Графика на деня